PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Dlaczego?

 

W każdej z dzielnic Rudy Śląskiej żyją rodziny borykające się z wieloma problemami
(bezradnością wychowawczą, samotnym rodzicielstwem, niepełnosprawnością, długotrwałymi chorobami, bezrobociem, uzależnieniami, przemocą).

Bolesnych skutków tej rzeczywistości doświadczają dzieci. Rozwój większości z nich nie przebiega prawidłowo, zdarza się, że jest zablokowany. U wielu dzieci występują też zaburzenia w zachowaniu (postrzegane są one jako złośliwe, niewspółpracujące, czasem agresywne).

Chcemy, by dzieci wyrosły na dobrych, szczęśliwych i odpowiedzialnych ludzi,
dlatego pomagamy im się rozwijać i pokonywać codzienne przeciwności
.

 

Jak?

Dzieci mogą korzystać z pomocy placówek we wszystkie dni robocze. Zajęcia odbywają się popołudniami (z wyjątkiem dni wolnych od szkoły – wtedy spotykamy się rano). Wypełnione są zabawą, rozwijaniem zainteresowań, nauką, ważnymi rozmowami oraz … czynieniem dobra J 
Jeśli ktoś potrzebuje szczególnej pomocy – zawsze nią służą psycholog i logopeda. Dzieci podczas zajęć otrzymują posiłek i napoje, czasem nawet podwieczorek J.

Staramy się wzmacniać w dzieciach wiarę w dobrego i kochającego Boga. Pomagamy im rozwijać miłość do siebie i napotykanych ludzi. Odkrywać mocne strony i rozpoznawać trudności.
Dużo rozmawiamy o rodzinach, o tym, co musi się wydarzyć, by były szczęśliwe. Organizujemy doświadczenia, w których czynienie dobra i bezinteresowne pomaganie, staje się sposobem na odzyskiwanie wewnętrznej siły i radości (dzieci pieką pierniki i roznoszą je do domów chorych seniorów; wracają bardzo poruszone i szczęśliwe).

W placówkach jest miejsce dla całych rodzin. Wspólne wycieczki, piesze pielgrzymki, bale, ogniska, wieczerze wigilijne, warsztaty - to tylko niektóre okazje do ważnych spotkań. W ich organizacji pomagają rodzice :) - są oni dla nas ważnymi partnerami w pomaganiu dzieciom. Dzięki nim lepiej je poznajemy i rozumiemy. Razem tworzymy plany pomocy i wspólnymi siłami staramy się je realizować.

 

Gdzie?

 

Wsparcia dzieciom i rodzicom udzielamy w:

•   Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego św. Filipa Nereusza w Halembie (51 dzieciom);

•   Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego bł. ks. Józefa Czempiela w Rudzie 1 (40 dzieciom)

•   Ognisku Wychowawczym św. Jana Bosco w Bykowinie (15 dzieciom)

 

Kto?

Na co dzień dzieciom i rodzinom pomagają: wychowawcy (pedagodzy), socjoterapeuci, psychologowie, terapeuci, logopedzi, reedukatorzy, asystenci dla rodzin oraz dzieci niepełnosprawnych, wolontariusze i kapłani…

Regularnie poddają swoją pracę superwizji i uczestniczą w szkoleniach.

Jednak najważniejsze jest to, że pracują z pasją i...miłością.

04 kwietnia 2020
Chyba każdy chce przeżyć czas Wielkanocy najlepiej jak potrafi. W tym roku świętowanie tego wydarzenia będzie inne niż do tej pory. Odbędzie się w naszych domach, w naszych rodzinach. Pragniemy
11 marca 2020
W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem koronawirusem zajęcia w Świetlicy dla dzieci, Klubie Seniora i Klubie Młodzieżowym zostają zawieszone od 12 marca do odwołania. Dbajcie o siebie i do
25 lutego 2020
Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza poszukuje wychowawców do pracy  z dziećmi i ich rodzinami w ramach projektu „Czempiel prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży”, ul. Piastowska 25+ Zatrudnienie na umowę

Aktualności placówki wsparcia dziennego

Placówka wsparcia dziennego - Halemba

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego Świętego Filipa Nereusza

 

ul. Solidarności 21
41 – 706 Ruda Śląska
tel. 32 242 40 37

tel. 664 712987
Kierownik: Krystyna Kasperczyk

 

Jest to pierwsze miejsce, w którym Stowarzyszenie zaczęło pomagać dzieciom. Powstała w 1999 roku z inicjatywy ks. Waldemara Pawlika. Pomieszczenia w których się mieści są użyczone od miasta. Najpierw przeznaczono na jej działalność byłe wasztat OPEc – u. Później znajdujący się obok sklep. Remont i adaptację  pomieszczeń przeprowadziło przy pomocy wielu ludzi dobrej woli Stowarzyszenie.

Placówka służy 60 dzieciom i ich rodzinom. Dzieci spotykają się w czterech grupach. Każda z nich prowadzona jest przez dwóch wychowawców.

Patronem placówki jest św. Filip Neri. Pomagał  dzieciom i nie tylko. Łączył światy:  ubóstwa i bogactwa, brzydoty i piękna, smutku i radości, tych którzy potrzebowali pomocy z tymi, którzy pragnęli pomagać. Spowiadał zarówno przestępców jak i papieży. Przełamywał schematy i stereotypy. Zachwycał Panem Bogiem tych, których spotykał. Robił to z uśmiechem na ustach. Radosny i twórczy, rozmodlony i niezwykle pokorny. Taki kierunek wskazuje halembskiej placówce jej patron… Dzielnie podążamy:)

Halemba, to właściwie „serce” Nereusza.  Tutaj wszystko się zaczęło. To w tym miejscy wypracowywano koncepcję pracy świetlic socjoterapeutycznych, klubów młodzieżowych, grup dla przedszkolaków i pracy z rodzinami. Wszyscy pracownicy czują się tu  jak u siebie i taki klimat wprowadzją w miejscach, w których pomagają. Jako najstarsza placówka służy jako miejsce wsparcia pracowników, spotkań formacyjnych i szkoleń. Słynie z niezwykłej gościnności.

Placówka wsparcia dziennego - Bykowina

Ognisko Wychowawcze św. Jana Bosco

 

ul. 11 – go Listopada 15 a
41 – 705 Ruda Śląska
tel.  608 695 689
Koordynator: Elżbieta Skawicka

 


Powstało w kwietniu 2012 roku. Jest najmłodszą i najmniejszą placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie. Było odpowiedzią na potrzeby dzieci w tej dzielnicy. Odkąd przestała działać świetlica Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie – w obszarze pomagania dzieciom wytworzyła się pustka. Ognisko wychowawcze miało ją wypełnić i tak też się stało. Jest ono placówką wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Prowadzi je dwóch wychowawców. Na zajęcia uczęszcza 15 dzieci w wieku od 6 do 15 r. ż. Potrzeby jednak są znacznie większe…

Patron też nieprzypadkowy. Święty Jan Bosco – znany i niezwykle pomysłowy wychowawca dzieci i młodzieży, który wszelkie przeszkody i trudności traktował jako wyzwanie, w niesamowity sposób opiekuje się tym miejscem.

Grupa jest liczna, dzieci są w różnym wieku i mają odmienne potrzeby, sala do zajęć tylko jedna i jeszcze… dzieciaki problemów mają mnóstwo. Pomimo to ognisko „płonie” – to znaczy dzieje się w nim wiele dobra.

Wychowawcy pracując niezwykle twórczo, współdziałając z CIS – em i pozostałymi placówkami Stowarzyszenia fantastycznie stymulują rozwój dzieci i wspierają ich rodziców.

W sposób świadomy realizują  słowa Patrona:
„Chcecie zrobić rzecz dobrą? Wychowujcie młodzież.
Chcecie zrobić rzecz świętą? Wychowujcie młodzież.
Chcecie zrobić rzecz najświętszą? Wychowujcie młodzież.
Chcecie uczynić rzecz boską? Wychowujcie młodzież. Co więcej, wśród rzeczy boskich ta jest najbardziej boska!”

I niech się dzieje!

Placówka wsparcia dziennego - Ruda

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego bł. ks. J. Czempiela
 

ul. Piastowska 25*
41 – 700 Ruda Śląska
tel. 32 771 43 43
Kierownik: Iwona Woźniak

 

Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego bł. ks. Józefa Czempiela powstała w 2005 roku z inicjatywy księdza Piotra Wenzla, ówczesnego wikariusza parafii p.w. św. Józefa. Widział On ogrom biedy i niewyobrażalnych problemów z jakimi borykały się dzieci mieszkające w tej dzielnicy. Zaczął szukać sposobów by im zaradzić.  

Zaproponował Stowarzyszeniu by zorganizowało świetlicę. Ksiądz proboszcz Adam Brzyszkowski poparł inicjatywę i użyczył na ten cel dom katechetyczny, który wcześniej wyremontował.

Patron placówki – bł. ks. Józef Czempiel nie jest przypadkowy. Był wikarym w parafii św. Józefa, przy której jest nasza placówka.  

Odwiedzał ludzi w ich domach, pochylał się nad ich problemami, błogosławił ich trudne życie, zachęcał do trzeźwości (wiele rodzin przy jego wsparciu uporało się z problemem alkoholowym). Podejmował wiele inicjatyw, które wyprowadzały ludzi z beznadziejnej sytuacji, zarówno materialnej, jak i moralnej. Po wielu latach od zakończenia jego działalności kierunek pracy i pomagania nadal jest aktualny…

Początek pracy w tej dzielnicy był dla Stowarzyszenia wyzwaniem. Otóż, ” nie działało” tutaj nic, co sprawdzało się w świetlicy w Halembie.  Wychowawcy podjęli trud poszukiwania nowych metod pracy. Zakwestionowali wszystko, co wypracowali do tej pory: formy i tematy zajęć, czas ich trwania, osoby prowadzące, zakładane cele i rezultaty, materiały używane do ich prowadzenia, po prostu wszystko. Zaczęli równocześnie szukać odpowiedzi na pytanie: gdyby wszystko było możliwe, co chcielibyśmy zmienić? Kryzys zaowocował odkryciem. Przy pomocy superwizora – Aleksandry Karasowskiej postanowiono eksperymentalnie zastosować  dla potrzeb oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych znaną w edukacji metodę projektu. Odkrycie okazało się… strzałem w „10”. Dzieci zaczęły współpracować z dorosłymi, uczyć się,  rozwijać. Projektem zaczęli pracować wychowawcy we wszystkich placówkach „Nereusza”. Rezultaty były zdumiewające. Metoda opisana została w kilku pozycjach książkowych i czasopismach, a w 2009 roku na temat skutecznych form pracy z dziećmi  stworzono na zlecenie PARPA materiał filmowy, który w roku 2010 dołączony został do rekomendacji dla gmin. Więcej na ten temat przeczytać możesz tutaj: Praca metodą projektu.

Dzięki temu, że praca w Rudzie jest bardzo trudna oraz, że wychowawcy pracują w sposób bardzo świadomy i z pełnym zaangażowaniem każdy kryzys kończy się jakimś „odkryciem”, które pozwala pomagać jeszcze bardziej skutecznie.

Dziś w placówce pomagamy 48 dzieciom i ich rodzinom. Spotykają się one w czterech grupach wychowawczych prowadzonych przez wychowawców. Rodzice aktywnie angażują się w życie placówki. Założyli grupę Niepokonanych, która we współpracy z profesjonalistami przygotowała między innymi przedstawienie teatralne „Casting

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA


Wybierz cel darowizny:

Wpisz kwotę darowizny (PLN):


Darowizna realizowana jest za pomocą usługi Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

PODARUJ DOBRO:

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA