STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

ul. Piastowska 25*
41 – 700 Ruda Śląska
tel. 32 771 43 43
Kierownik: Ewa Burek

 

Placówka bł. ks. Józefa Czempiela powstała w 2005 roku z inicjatywy księdza Piotra Wenzla, ówczesnego wikariusza parafii p.w. św. Józefa. Widział On ogrom biedy i niewyobrażalnych problemów z jakimi borykały się dzieci mieszkające w tej dzielnicy. Zaczął szukać sposobów by im zaradzić.  

Zaproponował Stowarzyszeniu by zorganizowało świetlicę. Ksiądz proboszcz Adam Brzyszkowski poparł inicjatywę i użyczył na ten cel dom katechetyczny, który wcześniej wyremontował.

Patron placówki – bł. ks. Józef Czempiel nie jest przypadkowy. Był wikarym w parafii św. Józefa, przy której jest nasza placówka.  

Odwiedzał ludzi w ich domach, pochylał się nad ich problemami, błogosławił ich trudne życie, zachęcał do trzeźwości (wiele rodzin przy jego wsparciu uporało się z problemem alkoholowym). Podejmował wiele inicjatyw, które wyprowadzały ludzi z beznadziejnej sytuacji, zarówno materialnej, jak i moralnej. Po wielu latach od zakończenia jego działalności kierunek pracy i pomagania nadal jest aktualny…

Początek pracy w tej dzielnicy był dla Stowarzyszenia wyzwaniem. Otóż, ” nie działało” tutaj nic, co sprawdzało się w świetlicy w Halembie.  Wychowawcy podjęli trud poszukiwania nowych metod pracy. Zakwestionowali wszystko, co wypracowali do tej pory: formy i tematy zajęć, czas ich trwania, osoby prowadzące, zakładane cele i rezultaty, materiały używane do ich prowadzenia, po prostu wszystko. Zaczęli równocześnie szukać odpowiedzi na pytanie: gdyby wszystko było możliwe, co chcielibyśmy zmienić? Kryzys zaowocował odkryciem. Przy pomocy superwizora – Aleksandry Karasowskiej postanowiono eksperymentalnie zastosować  dla potrzeb oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych znaną w edukacji metodę projektu. Odkrycie okazało się… strzałem w „10”. Dzieci zaczęły współpracować z dorosłymi, uczyć się,  rozwijać. Projektem zaczęli pracować wychowawcy we wszystkich placówkach „Nereusza”. Rezultaty były zdumiewające. Metoda opisana została w kilku pozycjach książkowych i czasopismach, a w 2009 roku na temat skutecznych form pracy z dziećmi  stworzono na zlecenie PARPA materiał filmowy, który w roku 2010 dołączony został do rekomendacji dla gmin. Więcej na ten temat przeczytać możesz tutaj: Praca metodą projektu.

Dzięki temu, że praca w Rudzie jest bardzo trudna oraz, że wychowawcy pracują w sposób bardzo świadomy i z pełnym zaangażowaniem każdy kryzys kończy się jakimś „odkryciem”, które pozwala pomagać jeszcze bardziej skutecznie.

Dziś w placówce pomagamy około 40 dzieciom i ich rodzinom. Spotykają się one w czterech grupach wychowawczych prowadzonych przez wychowawców. Rodzice aktywnie angażują się w życie placówki. Założyli grupę Niepokonanych, która we współpracy z profesjonalistami przygotowała między innymi przedstawienie teatralne „Casting

Placówka dla dzieci bł. ks. J. Czempiela

Aktualności 

Dlaczego?

 

W każdej z dzielnic Rudy Śląskiej żyją rodziny borykające się z wieloma problemami
(bezradnością wychowawczą, samotnym rodzicielstwem, niepełnosprawnością, długotrwałymi chorobami, bezrobociem, uzależnieniami, przemocą).

Bolesnych skutków tej rzeczywistości doświadczają dzieci. Rozwój większości z nich nie przebiega prawidłowo, zdarza się, że jest zablokowany. U wielu dzieci występują też zaburzenia w zachowaniu (postrzegane są one jako złośliwe, niewspółpracujące, czasem agresywne).

Chcemy, by dzieci wyrosły na dobrych, szczęśliwych i odpowiedzialnych ludzi,
dlatego pomagamy im się rozwijać i pokonywać codzienne przeciwności
.

 

Jak?

Dzieci mogą korzystać z pomocy placówki we wszystkie dni robocze. Zajęcia odbywają się popołudniami (z wyjątkiem dni wolnych od szkoły – wtedy spotykamy się rano). Wypełnione są zabawą, rozwijaniem zainteresowań, nauką, ważnymi rozmowami oraz … czynieniem dobra J 
Jeśli ktoś potrzebuje szczególnej pomocy – zawsze nią służą psycholog i logopeda. Dzieci podczas zajęć otrzymują posiłek i napoje, czasem nawet podwieczorek J.

Staramy się wzmacniać w dzieciach wiarę w dobrego i kochającego Boga. Pomagamy im rozwijać miłość do siebie i napotykanych ludzi. Odkrywać mocne strony i rozpoznawać trudności.
Dużo rozmawiamy o rodzinach, o tym, co musi się wydarzyć, by były szczęśliwe. Organizujemy doświadczenia, w których czynienie dobra i bezinteresowne pomaganie, staje się sposobem na odzyskiwanie wewnętrznej siły i radości (dzieci pieką pierniki i roznoszą je do domów chorych seniorów; wracają bardzo poruszone i szczęśliwe).

W placówkach jest miejsce dla całych rodzin. Wspólne wycieczki, piesze pielgrzymki, bale, ogniska, wieczerze wigilijne, warsztaty - to tylko niektóre okazje do ważnych spotkań. W ich organizacji pomagają rodzice :) - są oni dla nas ważnymi partnerami w pomaganiu dzieciom. Dzięki nim lepiej je poznajemy i rozumiemy. Razem tworzymy plany pomocy i wspólnymi siłami staramy się je realizować.

 

Gdzie?

 

Wsparcia dzieciom i rodzicom udzielamy w: Placówce bł. ks. Józefa Czempiela w Rudzie 1 (około 40 dzieciom)

 

 

Kto?

Na co dzień dzieciom i rodzinom pomagają: wychowawcy (pedagodzy), socjoterapeuci, psychologowie, terapeuci, logopedzi, reedukatorzy, asystenci dla rodzin oraz dzieci niepełnosprawnych, wolontariusze i kapłani…

Regularnie poddają swoją pracę superwizji i uczestniczą w szkoleniach.

Jednak najważniejsze jest to, że pracują z pasją i...miłością.

PLACÓWKa WSPARCIA DZIENNEGO

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: