DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

KONTAKT:

 

biuro@nereusz.pl

 

 

PODARUJ DOBRO:

WESPRZYJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

pROJEKTY
zAKOŃCZONE

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyskało 37 (w tym 5 niepełnosprawnych) osób ubogich i bezdomnych, z których:
- 15 uzyskało kwalifikacje zawodowe
- 11 poszukiwało pracy.
Aktualnie zadanie jest kontynuowane poprzez realizację projektu pn. Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - II edycja.

 

 

 

 

Z udziału w projekcie skorzystało ponad 630 osób: dzieci i ich rodziców, młodzieży, seniorów. 
W ramach realizacji projektu wsparto 74 miejsca świadczenia usług społecznych (asystenckich, opiekuńczych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej).
- Usługi dla dzieci w Halembie 
- Usługi dla dzieci w Rudzie 
- Usługi dla młodzieży
- Usługi dla rodzin 
- Usługi dla seniorów w klubach seniora w Halembie, Rudzie, Wirku

Aktualnie zadania są kontynuowane w ramach projektów dofinansowanych z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
Organizacja zachowuje gotowość do kontynuacji działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz rodzin. 

 

Projekt jest w fazie trwałości.

Zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu, w postaci 74 miejsc świadczenia usług społecznych, w tym 63 asystenckich i opiekuńczych oraz 11 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny.

Kontakt w sprawie usług: BIURO@NEREUSZ.PL   TEL/FAX: 32 2445629

 

 

 

Dobro - podaj dalej!

Aktualności Projektów EFS

Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA