STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Aktualności Projektów EFS

Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyskało 37 (w tym 5 niepełnosprawnych) osób ubogich i bezdomnych, z których:
- 15 uzyskało kwalifikacje zawodowe
- 11 poszukiwało pracy.
Aktualnie zadanie jest kontynuowane poprzez realizację projektu pn. Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością - II edycja.

 

Dobro - podaj dalej!

Z udziału w projekcie skorzystało ponad 630 osób: dzieci i ich rodziców, młodzieży, seniorów. 
W ramach realizacji projektu wsparto 74 miejsca świadczenia usług społecznych (asystenckich, opiekuńczych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej).
- Usługi dla dzieci w Halembie 
- Usługi dla dzieci w Rudzie 
- Usługi dla młodzieży
- Usługi dla rodzin 
- Usługi dla seniorów w klubach seniora w Halembie, Rudzie, Wirku

Aktualnie zadania są kontynuowane w ramach projektów dofinansowanych z Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz Europejskiego Funduszu Społecznego
Organizacja zachowuje gotowość do kontynuacji działań na rzecz dzieci, młodzieży, seniorów oraz rodzin. 

 

SOS dla Seniorów w Rudzie Śląskiej

Z udziału w projekcie skorzystało 185 osób w wieku 60+.
W ramach realizacji projektu wsparto 27 miejsc świadczenia usług społecznych (miejsca w
Klubie Seniora, usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wolontariat).
Aktualnie Klub Seniora prowadzony jest ze środków własnych Stowarzyszenia.
Organizacja zachowuje gotowość do kontynuacji działań na rzecz osób w wieku 60+.

 

Projekt jest w fazie trwałości.

Organizacja zachowuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług społecznych po zakończeniu projektu, w postaci 27 miejsc świadczenia usług społecznych oraz 21 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych.

Kontakt w sprawie usług: BIURO@NEREUSZ.PL   TEL: 514 281 620.

 

Dom Ubogich - program reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – II edycja.

W ramach realizacji projektu wsparcie uzyskało 53 (w tym 6 niepełnosprawnych) osób ubogich i
bezdomnych, z których:
- 3 uzyskały kwalifikacje zawodowe
- 14 poszukiwało pracy.
Aktualnie zadanie jest kontynuowane z darowizn pozyskanych od osób prywatnych i fizycznych.

 

pROJEKTY zAKOŃCZONE

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: