STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Wizja

 

kierunek rozwoju = spełnianie marzeń


Podejmując temat systemu wartości w „Nereuszu” zaczęliśmy równocześnie zastanawiać się nad tym do czego chcemy zmierzać i jak dalej pomagać. W dyskusji brało udział ponad 30 osób – fantastycznych pomysłów było wiele.  Wybraliśmy kilka i rozpoczęliśmy pracę nad tym, by w ciągu najbliższych pięciu lat spełniły się nasze następujące marzenia:

  • Stowarzyszenie współpracując z rodzinami prowadzi placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz placówki oświatowe. Ze swoimi podopiecznymi tworzy społeczność.
  • Wspiera rozwój duchowy dostosowując formy ewangelizacji do potrzeb środowiska.
  • Prowadzi działalność gospodarczą, która w znacznej części pokrywa koszty realizowanych przez nie działań (angażuje w nią podopiecznych). Podopieczni aktywnie angażują się w życie organizacji i inicjują zmiany w środowisku.

Statut Stowarzyszenia

INIcjatywy

 

W pierwotnym złożeniu „Nereusz” powstał, by wspierać dzieci w Halembie. Jednak szybko okazało się, że w innych dzielnicach też potrzebna jest pomoc. 

W 2005 powstała kolejna świetlica na drugim końcu miasta – w Rudzie 1. Jej patronem został bł. ks. J. Czempiel (chodził do rodzin, motywował do trzeźwości, łączył ludzi by wzajemnie sobie pomagali). W tym miejscu potrzeby dzieci okazały się zupełnie inne niż w Halembie (tutaj „nie działało” nic, co tam przynosiło dobre efekty). Ludzie tutaj potrzebowali odzyskać poczucie własnej godności i sprawstwa. Zaczęto więc z dziećmi i ich rodzinami pracować w taki sposób, by dostrzegli, że bez względu na sytuację w jakiej się znajdują – mają wiele do zaoferowania innym. Zbawienną okazała się metoda projektu.

W tym samym roku powstały Kluby Młodzieżowe w trzech dzielnicach Rudy Śląskiej: w Halembie, Bykowinie i Rudzie 1. Miały one być miejscem w których młodzi spotykają się i rozwijają swoje zainteresowania. Założenia te okazały się jednak niewystarczające. Po kilkunastu miesiącach kluby zaczęły się również stawać miejscem formacji młodych ludzi, którzy uczą się dostrzegać potrzeby ludzi w trudnych sytuacjach (dzieci, chorych, starych, niepełnosprawnych) i na nie odpowiadać.

W 2006 roku w Stowarzyszeniu, w ramach Poradnictwa Obywatelskiego bezpłatnych porad zaczął udzielać prawnik i psycholog.

W 2007 roku odbyły się przy świetlicach  pierwsze zajęcia grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Po to by pomóc im się rozwinąć i nauczyć tego ich rodziców.

Od 2010 roku zaczął działać Klubik Rodzica w Halembie. Jego inicjatorkami były dwie młode mamy, które chciały wychowując w domu swoje dzieci spotykać się z innymi, by wymaniać się doświadczeniami, wspierać siebie nawzajem i razem organizować zabawę dla swych dzieciaków.

W 2011 roku powstało w Bykowinie Ognisko Wychowawcze św. Jana Bosco.

Rok 2012 zaowocował zainicjowaniem projektu “Światło w familoku” i „Anioł Stróż”. Pierwszy z nich polega na docieraniu z Dobrą Nowiną i błogosławieństwem do miejsc, w których ludzie pozbawieni nadziei już niczego dobrego się w życiu nie spodziewają – do ubogich, osamotnionych, żyjących na marginesie społecznego życia, do wykluczonych. Posługę tą podjęło kilku kapłanów z terenu naszej diecezji. Drugi projekt polega na łączeniu ze sobą rodzin pragnących pomagać innym z rodzinami, których życie ze względu na codzienne trudności jest nie do zniesienia. Rodziny „Aniołów” starają się z nimi zaprzyjaźnić, towarzyszyć im, wspierać obecnością, modlitwą, czasem materialnie.

Bardzo znaczący dla naszej organizacji okazał się początek 2013 roku, kiedy to w zupełnie nieoczekiwany sposób do naszego Stowarzyszania trafiły relikwie św. Filipa Nereusza.

Pomaganie rodzinom, które są w dramatycznych sytuacjach, organizowanie  wakacyjnych wyjazdów, szkoleń, rekolekcji, imprez dla społeczności lokalnej (koncertów, turniejów, przedstawień) to kolejne działania, które na przestrzeni lat były i są podejmowane są przez Stowarzyszenie.

Przez wszystkie lata działalności Stowarzyszenia bardzo intensywnie ewaluował sposób myślenia o pomaganiu. Najpierw skoncentrowani byliśmy na tym, by dać ludziom to, czego im brakuje w sensie materialnym, bądź społecznym. I tak się też działo. Jednak stając w obliczu ludzkiej krzywdy i wielu tragedii uznaliśmy, że nie jest to wystarczające. Pragnąc zaś dla tych, którym pomagamy największego dobra zaczęliśmy prosić o pomoc Pana Boga. Przecież On ma moc uzdrawiania najstraszliwszych ran i rozwiązywania tego, co po ludzku jest nie do rozwiązania.

Stowarzyszenie pomagając dzisiaj chce poprzez wszystkie swoje działania tworzyć przestrzeń na spotkanie człowieka z Żywym i Kochającym Bogiem.

historia

 

Kilkunastoosobowa grupa dzieciaków z rodzin, w których życie było szczególnie trudne spotykała się co sobotę w salce przy Parafii Bożego Narodzenia w Halembie by razem zjeść śniadanie, pobawić się, odrobić lekcje, być blisko dobrych dorosłych… Opiekowali się nimi Oazowicze i ksiądz Waldek Pawlik.

Ksiądz po kilku miesiącach pracy stwierdził: „Soboty to za mało, tym dzieciom potrzebna jest pomoc codziennie”. Zaproponował żeby stworzyć świetlicę. W pomieszczeniach na osiedlu, by wszyscy mieli blisko i by było to miejsce tylko dla dzieci. Zebrał grupę studentów, poszedł ze swoim pomysłem do wiceprezydenta poprosić o lokal. Dowiedział się, że potrzebna jest forma prawna by świetlica mogła powstać, postanowił więc założyć Stowarzyszenie. Wybór patrona, napisanie statutu, rejestracja w sądach – taki  był początek. Najkrócej trał wybór patrona – właściwie od razu było wiadomo, że Stowarzyszeniem będzie zajmował się św. Filip Nereusz. Wrażliwy na potrzeby ubogich, niekonwencjonalny w działaniu, łączący z sobą światy (ubogich i bogatych, mądrych i głupich, artystów i robotników), kochający Pana Boga, pokorny i … bardzo radosny. Po kilku miesiącach otrzymaliśmy pomieszczenia w budynku na końcu osiedla. Zebraliśmy grupę wolontariuszy, którzy je wyremontowali i pieniądze by je wyposażyć. Od kwietnia 2000 roku dzieci mogły otrzymywać pomoc  codziennie przez kilka godzin – powstała Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia św. Filipa Nereusza w Halembie.

Od samego początku, by skutecznie pomagać rozpoczęliśmy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Urzędem Miasta Ruda Śląska.

Dołącz do nas!

 

 Potrzebujemy modlitwy, pracy wolontariuszy, pomocy finansowej i rzeczowej.

Nasze wartości

 

Wierzymy, że dobro wypiera zło.
Staramy się wspierać mądrze i inspirować do tego innych.

Pomagamy dzieciom i rodzinom, których życie przepełnione problemami
staje się nie do zniesienia…
Wspieramy młodzież, poszukującą sensu i pomysłu na życie.

Otaczamy troską seniorów – dostarczamy im niezliczoną ilość dowodów na to,
że są niezastąpieni!

Obdarowanych naszą pomocą zachęcamy,
by wraz z nami pomagali tym, którzy są w potrzebie (dobro – podaj dalej…).

Tworzymy przestrzeń, w której ludzie, niezależnie od wieku
odkrywają swój potencjał, odzyskują godność i nadzieję.

Dlatego dzieci z naszych placówek odwiedzają osoby chore w ich domach ofiarowując upieczone przez siebie słodkości i … dobre słowo.
Ich rodzice jako wolontariusze wspierają pracę naszych świetlic.
Młodzież organizuje koncerty i kwestuje, by wesprzeć rehabilitację
chorych dzieci i budowę hospicjum.
A seniorzy? Organizują dla dzieci fantastyczne zajęcia i troszczą się
o bezdomnych przygotowując dla nich niedzielne obiady.

 

 

SYSTEM WARTOŚCI

czyli czym na co dzień żyjemy i co chcemy przekazywać.

 

Mając pragnienie jak najlepszego pomagania uznaliśmy, że potrzebne jest nazwanie tego co jest dla nas ważne i co nas łączy, by w sposób świadomy urzeczywistniać to każdego dnia zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Choć nie było to łatwe (wiele osób, pomysłów, definicji i interpretacji) – udało się.  Teraz intensywnie pracujemy nad tym, by wartości te stały się znakiem rozpoznawczym naszej organizacji.

ŻYCIE – szanujemy i dbamy o godne życie niezależnie od warunków w jakich ono istnieje; jesteśmy przekonani, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga

WIARA – rozumiemy ją jako osobistą relację każdego z Panem Bogiem wynikającą z jego wolnej decyzji, Ewangelia stanowi dla nas podstawę wszelkich działań

RODZINA – każda jest dla nas darem, naturalnym środowiskiem życia i rozwoju, staramy się ją wzmacniać i wspierać

MIŁOŚĆ – chcemy by była napędem i motorem wszelkich działań, pragniemy dobra każdego napotkanego człowieka

DOBRO – jest celem wszelkich naszych działań (prawdziwe życie), chcemy je czynić (dobro wypiera zło), dostrzegać i promować (podaj dalej)

PRAWDA – dążymy do jej poznania, staramy się być spójni w deklaracjach i działaniach, przekazujemy ją sobie z wyczuciem i miłością.

POBIERZ STATUT

W SKRÓCIE

 

„Nereusz” powstał w 1999 roku z inicjatywy młodzieży Oazowej i jej opiekuna – ks. Waldemara Pawlika w Rudzie Śląskiej – Halembie. Jest Stowarzyszeniem katolickim. Posiada osobowość prawną cywilną i kościelną, a od roku 2007 status Organizacji Pożytku Publicznego.

Stowarzyszenie powstało po to, by wspierać rozwój tych, którym szczególnie trudno, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób  dorosłych. Aktualnie prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci w jednej świetlicy, trzy kluby młodzieżowe, trzy kluby seniora, organizuje wypoczynek letni i zimowy, podejmuje wiele inicjatyw na rzecz rodzin oraz mieszkańców dzielnic, w których działa (gry rodzinne, turnieje sportowe, rekolekcje). Wspiera również osoby skrajnie ubogie poprzez współpracę z Parafią św. Andrzeja Boboli w Rudzie Śląskiej. W swoim doświadczeniu Stowarzyszenie ma także prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, klubiku rodzica, grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz organizację szkoleń i wyjazdów terapeutycznych dla rodzin.

Stworzyliśmy Centrum Rozwoju Rodziny, w którym rodzina przeżywająca trudności otrzymuje wsparcie specjalisty lub innej rodziny. To miejsce, gdzie dorośli wymieniają się swoimi radościami i doświadczeniami oraz spędzają czas ze swoim dzieckiem i innymi rodzinami.

Stowarzyszenie pragnie wspierać zgodnie z Ewangelią, wskazując, że Pan Bóg, bez względu na ludzkie historie i problemy kocha i pragnie szczęścia każdego.

Rozwój człowieka traktuje całościowo, troszcząc się o wszystkie jego sfery. Stara się odpowiedzieć nie tylko na podstawowe potrzeby osób, którym pomaga (poprzez organizowanie żywności, ubrań, podręczników, itp.), ale zapewnia im również przestrzeń wszechstronnego rozwoju, zachęcając do tworzenia dobra.

Inspiracją do przełamywania schematów w podejmowanych działaniach jest patron – św. Filip Neri.

czym zajmuje się stowarzyszenie świętego filipa nereusza?

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: