DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

PODARUJ DOBRO:

WESPRZYJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

kluby Seniora

Działamy dla Seniorów i z Seniorami.

 

Dla Seniorów…

  • działają  trzy Kluby Seniora : w dzielnicach Halemba, Ruda i Wirek, które skupiają ok. 90 osób 60+  regularnie uczestniczących w cotygodniowych zajęciach
  • dzięki pozyskiwanym środkom udaje się organizować zajęcia zdrowotno- ruchowe i komputerowe, które mają na celu zwiększać aktywność fizyczną i intelektualną osób 60+
  • organizujemy spotkania ze specjalistami i ciekawymi ludźmi (np. lekarzem, dietetykiem, prawnikiem itp.)
  • prowadzimy wyjazdy integracyjne, krajoznawcze, na wydarzenia kulturalne
  • prowadzimy zajęcia integracyjne, które służą integracji wewnątrzpokoleniowej i aktywizacji seniorów

Z Seniorami….

  • jest nam „po drodze”- wspólnie udaje nam się zrealizować wiele dobra, nasi seniorzy są niezastąpionym wsparciem modlitewnym oraz  woluntarystycznym
  • możemy zrobić wiele dla innych – dzieci, młodzieży, rodzin, innych seniorów; realizowane przez seniorów mini projekty (np. przedstawienia dla dzieci ze świetlic, Mikołaj dla dzieci, gotowanie obiadów dla ubogich i bezdomnych) oraz inicjatywy lokalne (np. Dzień Seniora czy przedsięwzięcia dla podopiecznych DPS) dają wiele radości innym, a i sami Seniorzy mają ogromną satysfakcję z działania
  • współpracuje również młodzież z Klubów Młodzieżowych, która wspiera ich w realizacji inicjatyw lokalnych; jedni od drugich czerpią i uczą się
  • chce się działać – „Nereuszowi” Seniorzy to osoby mające wielkie sercachęci do działania, do bycia aktywnymi, do przełamywania swoich oporów. To osoby, które nie powiedziały jeszcze ostatniego zdania – są gotowe i otwarte na różnorodne formy aktywności (np. nagranie płyty z osobistymi opowieściami „Rudzkie Pierniki”, występy w telewizji i radio).

Aktualności z Klubów Seniora

Klub Seniora - Halemba

Klub w Halembie:

spotkania w każdy poniedziałek i wtorek o godz. 9:00.

Kierownikiem Klubu jest Marta Matlingiewicz.

Klub Seniora - Wirek

Klub na Wirku

spotkania w każdy czwartek, o godz. 9:00

Klub Seniora - Ruda

Klub w Rudzie

spotkania w każdą środę i piątek o godz. 9:00

Kierownikiem Klubu jest Dorota Kubicka.

Dlaczego warto z nami być w Klubie?

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA