DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

PODARUJ DOBRO:

WESPRZYJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Twój 1% podatku, to dla nas 100% dobra, które podamy dalej!

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Jesteśmy uprawnieni do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekaż nam swój 1%!

 

Kto może przekazać 1%? 

 

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
  • emeryci – pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT-u otrzymanego z ZUS.

 

Jak przekazać 1%?

 

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę (zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38”). Po wyliczeniu wysokości podatku, w odpowiednich rubrykach należy wpisać:

  • numer KRS, czyli:  KRS: 0000013532
  • kwotę, która ma zostać przekazana– nie może być ona większa niż 1% tego podatku, należnego do zapłacenia urzędowi skarbowemu (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół – art.45c ust.1 ustawy o pdof).

 

Podatnik może podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% (np. wskazać konkretny cel). Przeznaczona jest na to rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane Stowarzyszeniu jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekaże urząd skarbowy. Zgodę podatnik powinien wyrazić w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

Wniosek podatnika o przekazanie 1%, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek i złoży zeznanie podatkowe w terminie. 1% na konto organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 

przekaż 1% podatku rozliczając pit na www.e-pity.pl

ROZLICZ PIT

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA