DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

KONTAKT:

 

biuro@nereusz.pl

 

 

PODARUJ DOBRO:

WESPRZYJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Centrum Rozwoju RodzinY

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza
w Rudzie Śląskiej – Halembie, ul. Solidarności 21

Nereusz od dwóch lat realizuje programy umożliwiające mieszkańcom Rudy Śląskiej korzystanie z nieodpłatnej pomocy psychologów i terapeutów (w tym z terapii rodzinnej i małżeństw). Czekając na możliwość uzyskania dofinansowania oraz wychodząc naprzeciw osobom spoza terenu naszego miasta, postanowiliśmy stworzyć ofertę pomocy odpłatnej. Przedstawiamy ofertę, terapeutów i cennik poszczególnych form pomocy.
Jeśli Ty lub Twoja rodzina znajdujesz się w trudnym momencie i potrzebujecie wsparcia – możecie znaleźć je w Centrum Rozwoju Rodziny :)
Zapraszamy!

 

Co proponujemy?

– konsultacje psychologiczne
– krótkoterminową pomoc psychologiczną
– psychoterapię indywidualną
– terapię dla małżeństw i par
– terapię rodzinną
– poradnictwo związane z rodzicielstwem
– diagnozę psychologiczną dzieci
– grupę dla kobiet “Bo wystarczy być wystarczająco dobrą mamą”
– grupę wsparcia dla młodzieży
– grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców
(dla uczniów V-VII SP oraz II-III GIM)

Aktualności z Centrum Rozwoju Rodziny

Centrum Rozwoju Rodziny Ruda Śląska

Centrum Rozwoju Rodziny

ul. Solidarności 21/4, Ruda Śląska

Dlaczego warto poznać Centum Rozwoju Rodziny?

Czym są proponowane przez nas formy wsparcia

POMOC INDYWIDUALNA, DLA RODZIN, MAŁŻEŃSTW I PAR

 

Konsultacja psychologiczna

Celem jest nazwanie i zrozumienie trudności osoby zgłaszającej się po pomoc i zaproponowanie adekwatnego wsparcia (np.: psychoterapii, krótkoterminowej pomocy psychologicznej, terapii małżeńskiej lub rodzinnej, grupy wsparcia).

Diagnoza psychologiczna dzieci (w obszarze funkcjonowania społeczno -emocjonalnego

Przeznaczona dla dzieci, u których występują niepokojące objawy nieposiadające podłoża medycznego takie jak: bóle brzucha, głowy, wymioty, moczenie nocne, problemy ze snem. A także: objawy lękowe, problemy z zachowaniem, trudności w relacjach rówieśniczych czy zaburzenia jedzenia.

Przeprowadzona diagnoza umożliwi rodzicom lepsze zrozumienie dziecka i jego trudności oraz ułatwi udzielenie mu właściwej pomocy i zapewnienie dobrych warunków rozwoju.

Krótkoterminowa pomoc psychologiczna

Skierowana jest do osób, które w ostatnim czasie doświadczyły kryzysu wywołanego np. żałobą, utratą pracy, chorobą, rozpadem związku lub innej trudnej sytuacji. Korzystając z pomocy, osoby te mogą odzyskać równowagę psychiczną, lepiej zrozumieć sytuację i swoje uczucia z tym związane.

Psychoterapia indywidualna

Skierowana jest do osób, które przeżywają depresję, objawy lękowe, mają trudności z nawiązaniem bliskich relacji z drugim człowiekiem, przeżyły urazy emocjonalne (przemoc, odrzucenie). Może służyć lepszemu zrozumieniu źródeł przeżywanych trudności i występujących objawów, a także poradzeniu sobie z uczuciami z przeszłości, które często blokują rozwój i uniemożliwiają doświadczanie radości i satysfakcji z życia. Terapia indywidualna prowadzi do głębszych i trwalszych zmian wewnętrznych i w relacjach z innymi.

Terapia dla małżeństw i par

Przeznaczona dla małżeństw i par, które przeżywają kryzys, mają problemy ze wzajemnym zrozumieniem, komunikacją lub przeżywają inne problemy zaburzające wzajemne relacje i wpływające negatywnie na jakość wspólnego życia.

Spotkania terapeutyczne służą pracy w kierunku poprawy wzajemnego rozumienia, poprzez wyrażanie uczuć, również trudnych, otwarte komunikowanie potrzeb, a także odbudowaniu zaufania i poczucia bliskości w związku.

Poradnictwo związane z rodzicielstwem

Przeznaczone jest dla rodziców borykających się z trudnościami wychowawczymi (brak porozumienia w relacji z dzieckiem, problemy z nauką, niewłaściwe zachowania na terenie szkoły, niepokojąca grupa rówieśnicza). Ponadto, dla rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, ADHD, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi.

Z porad mogą też skorzystać rodzice dzieci „bezproblemowych” i zdolnych, by  zastanowić się nad tym, w jaki sposób mądrze wspierać rozwój swoich dzieci.

Terapia rodzinna

Wskazana w sytuacjach problemów emocjonalnych, czy trudności z zachowaniem występujących u dzieci i młodzieży. W spotkaniach, z założenia uczestniczy cała rodzina. Spotkania odbywają się 1-2 razy w miesiącu, trwają około 1-1,5godziny, prowadzone są przez dwóch terapeutów. Korzystając z terapii rodzina ma możliwość rozwiązania obciążających ją problemów, poprawy we wzajemnych relacjach, lepszego zrozumienia siebie nawzajem oraz konstruktywnego poradzenia sobie z trudnościami.

Zapisy telefoniczne: Agata Susek - Kaczyńska  572 85 56 29

Zapisy e-mail: centrumrozwojurodziny@nereusz.pl

 

ZAJĘCIA GRUPOWE

Grupa wsparcia dla młodzieży

Grupa przeznaczona jest dla nastolatków borykających się z trudnościami związanymi z dojrzewaniem tj. nieśmiałością, brakiem wiary w siebie, trudnościami w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Jest ona też miejscem dla tych, którzy chcą poznawać siebie, nauczyć się wyrażać swoje zdanie oraz uczyć się nawiązywać dające satysfakcję relacje z ludźmi. Każde spotkanie jest czasem dzielenia się doświadczeniami oraz otwartej, wspierającej rozmowy przy udziale prowadzących psychologów i psychoterapeutów.

Spotkania odbywać się będą dwa razy w miesiącu,

Czas trwania 1,5 godziny, we wtorki, nabór trwa, liczba osób 5 do 12.

Dzięki udziałowi w grupie każdy z uczestników uzyska wsparcie i pomoc w poradzeniu sobie z napotykanymi trudnościami, lepiej pozna samego siebie, nauczy się budować satysfakcjonujące relacje, wzmocni poczucie własnej wartości i zdobędzie umiejętność wyrażania uczuć we właściwy sposób.

Zapisy: Agata Susek-Kaczyńska, tel. 502 533 890

 

Grupa dla mam “Bo wystarczy być wystarczająco dobrą mamą”

Grupa dla kobiet, które doświadczają cieni i blasków macierzyństwa, trudu godzenia roli matki z obowiązkami wynikającymi z pełnienia innych ról, stawiają sobie pytania o słuszność stosowanych metod wychowawczych, decyzji rodzicielskich, są zatroskane o prawidłowy rozwój swoich dzieci bez względu na ich wiek, stają przed dylematami “czy aby dobrze robię?”, a czasem są po prostu zmęczone i potrzebują zadbać o siebie.

Grupa przeznaczona dla mam dzieci i młodzieży w każdym wieku, ma charakter zamknięty, tzn. uczestniczą w niej te same osoby od początku do końca. Sprzyja to budowaniu atmosfery zaufania i otwartości.

Cykl przewiduje 8 spotkań, z możliwością późniejszej kontynuacji (w zależności od potrzeb).

Spotkania odbywać się będą co dwa tygodnie, we wtorki.

Obecnie trwa nabór do grupy, której rozpoczęcie planowane jest w marcu 2018 roku.

Zapisy telefoniczne: Agata Susek-Kaczyńska, 572 85 56 29

Zapisy e-mail: centrumrozwojurodziny@nereusz.pl

 

Grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży w sytuacji rozwodu rodziców (V-VII SP oraz II-III GIM)

Zajęcia mają charakter wspierający, ich celem jest ułatwienie radzenia sobie z sytuacją kryzysową, jaką dla dziecka jest rozstanie rodziców i lepsze jej zrozumienie. Spotkania w grupie osób doświadczających podobnych przeżyć, pozwalają na zobaczenie, że „nie jestem sam”, „że inni mają podobnie do mnie”. Stwarzają także możliwość, do rozmawiania o trudnych emocjach, we wspierającej, opartej na wzajemnym zrozumieniu atmosferze. Każde spotkanie ma swój temat przewodni, będzie jednak także przestrzeń na indywidualne tematy wnoszone przez młodzież. W procesie wspierania dzieci liczymy również na zaangażowanie rodziców, z którymi odbędą konsultacje indywidualne przed rozpoczęciem spotkań dla dzieci, a także jedno wspólne, po zakończeniu spotkań grupowych.

Cykl przewiduje 10 spotkań, po 1,5 godziny każde, spotkania będą odbywać się co dwa tygodnie we wtorki, od 18.00 do 19.30. Początek spotkań planowany jest na marzec 2018 roku, obecnie trwa nabór do grupy.

Liczebność grupy 5-10 osób.

Grupa pomoże dzieciom i młodzieży w poradzeniu sobie z trudnymi uczuciami wynikającymi z rozwodu rodziców, da poczucie oparcia, a także lepszego rozumienia tej sytuacji.

Zapisy: Agata Susek - Kaczyńska, tel. 502 533 890

 

 

Cennik

 

Konsultacja psychologiczna – 100 zł
Pomoc psychologiczna i psychoterapia indywidualna – 90 zł (50 min.)
Diagnoza psychologiczna dziecka – 100 zł
Terapia małżeńska i rodzinna – 100/140 zł (jeden/dwóch terapeutów)
Porady rodzicielskie – 100 zł
Grupa terapeutyczna – 30 zł/spotkanie

 

 

Sposób zapisu:

 

Telefonicznie

Agata Susek–Kaczyńska – 502 533 890/572 85 56 29

 

Mailowo

centrumrozwojurodziny@nereusz.pl

Co oferujemy w Centum Rozwoju Rodziny?

Agata Susek- Kaczyńska


Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Śląskiem w Katowicach, pięcioletnie szkolenie z zakresu psychoterapii Gestalt w Centrum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz Całościowy Kurs Psychoterapii w krakowskim Ośrodku Psychoterapii Systemowej. Od 2007 roku pracuję w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytomiu jako psycholog- terapeuta, prowadząc zarówno terapie rodzinna jak i indywidualną. Od 2016 roku współpracuję ze Stowarzyszeniem Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Ciekawi mnie człowiek i jego niepowtarzalność. Lubię pracę z ludźmi, szczególnie z młodzieżą. Posiadam duże doświadczenie w pracy osobami dorosłymi oraz rodzinami. Z pełnym zaangażowaniem podchodzę do każdej osoby lub rodziny, której towarzyszę w poszukiwaniu rozwiązania sytuacji, w jakiej się znalazła. Systematycznie uczestniczę w szkoleniach oraz superwizji.

Prywatnie jestem żoną i matką, entuzjastką życia zafascynowaną muzyką poważną, wyjazdami nad morze oraz długimi spacerami z psem. Mam dwie ważne dewizy: Człowiek wszystko może, jeśli w to uwierzy (Wergiliusz) oraz Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć (Maria Skłodowska- Curie)

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA