STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

29 sierpnia 2019
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko 
LIDERA/KOORDYNATORA USŁUG SPOŁECZNYCH
w ramach projektu „SOS - dla seniorów w Rudzie Śląskiej”
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego


KWALIFIKACJE
●    wykształcenie wyższe lub średnie
●     minimum roczne doświadczenie w pracy z seniorami 60+

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
●     diagnozowanie problemów i potrzeb seniorów
●     opracowywanie Indywidualnych Planów  Działania dla seniorów - IPD (we współpracy z zespołem      
 interdyscyplinarnym)
●     organizowanie usług bezpośrednio na rzecz uczestników (w ramach IPD)
●     monitorowanie i realizacja IPD na rzecz seniorów 
●     kontrola jakości usług świadczonych na rzecz uczestników w ramach IPD
●     organizowanie spotkań zespołów interdyscyplinarnych bezpośrednio na rzecz uczestników
●     organizowanie szkoleń podnoszących umiejętności asystentów/opiekunów i specjalistów pracujących bezpośrednio z seniorami 
●     dokumentowanie usług świadczonych na rzecz beneficjentów 
●     zarządzanie zespołem asystentów/opiekunów i specjalistów

 

WAŻNE INFORMACJE:
●     wymiar zatrudnienia – 5/8 etatu
●     przewidywany okres zatrudnienia – wrzesień 2019 – do kwiecień 2021r.
●     umowa o pracę
●     miejsce pracy: biuro projektu (Ruda Śląska, ul. Solidarności 21) oraz praca w terenie (miasto Ruda Śląska).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   
●    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
●    list motywacyjny
●    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 

UWAGA:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 11.09.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: biuro@nereusz.pl (skan w formacie jpg albo pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 510 209 027.

 

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Wolne stanowisko pracy - Lider/koordynator usług społecznych

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: