STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

29 sierpnia 2019

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko 
LIDERA/KOORDYNATORA USŁUG SPOŁECZNYCH
w ramach projektu „SOS - dla seniorów w Rudzie Śląskiej”
Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego


KWALIFIKACJE
●    wykształcenie wyższe lub średnie
●     minimum roczne doświadczenie w pracy z seniorami 60+

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
●     diagnozowanie problemów i potrzeb seniorów
●     opracowywanie Indywidualnych Planów  Działania dla seniorów - IPD (we współpracy z zespołem      
 interdyscyplinarnym)
●     organizowanie usług bezpośrednio na rzecz uczestników (w ramach IPD)
●     monitorowanie i realizacja IPD na rzecz seniorów 
●     kontrola jakości usług świadczonych na rzecz uczestników w ramach IPD
●     organizowanie spotkań zespołów interdyscyplinarnych bezpośrednio na rzecz uczestników
●     organizowanie szkoleń podnoszących umiejętności asystentów/opiekunów i specjalistów pracujących bezpośrednio z seniorami 
●     dokumentowanie usług świadczonych na rzecz beneficjentów 
●     zarządzanie zespołem asystentów/opiekunów i specjalistów

 

WAŻNE INFORMACJE:
●     wymiar zatrudnienia – 5/8 etatu
●     przewidywany okres zatrudnienia – wrzesień 2019 – do kwiecień 2021r.
●     umowa o pracę
●     miejsce pracy: biuro projektu (Ruda Śląska, ul. Solidarności 21) oraz praca w terenie (miasto Ruda Śląska).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:   
●    życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
●    list motywacyjny
●    kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy)

 

UWAGA:
Wymagane dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.)” oraz własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 11.09.2019 r. w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: biuro@nereusz.pl (skan w formacie jpg albo pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 510 209 027.

 

Stanowisko pracy będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

Wolne stanowisko pracy - Lider/koordynator usług społecznych

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: