DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

KONTAKT:

 

biuro@nereusz.pl

 

 

PODARUJ DOBRO:

WESPRZYJ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

Wolne Stanowisko pracy - kierownik projektu

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
KIEROWNIK PROJEKTU

w ramach projektu „Idź dalej!”

- Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

Zakres obowiązków

  • promocja projektu

- przygotowanie i monitorowanie dokumentacji projektowej

- rekrutacja uczestników

- organizowanie i monitorowanie jakości świadczonych usług

- zarządzanie zespołem projektowym

  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie budżetem projektu (w tym przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców)
  • monitoring realizacji celów, wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu
  • rozliczanie i sprawozdawczość projektu (sporządzanie WNP, harmonogramów, itp.)
  • współpraca z Instytucjami nadzorującymi realizację projektów UE, z instytucjami zewnętrznymi  i interesariuszami
  • udział w kontrolach i audytach projektu
  • obsługa administracyjna projektu (w tym obsługa systemu LSI)
  • monitorowanie zmian formalno – prawnych związanych z realizacją projektu EFS.

 

Wymagania

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym EFS)

- doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług społecznych

- obsługa komputera i urządzeń biurowych

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dyspozycyjność.

 

Ważne informacje:

- wymiar zatrudnienia: ½ etatu / umowa zlecenie

- miejsce pracy: biuro projektu, ul. Solidarności 21. Ruda Śląska – Halemba

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 22.05.2020r. w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: biuro@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia.

 

Wymagane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Emilia Mejder tel. 510 209 027; email: emilia.mejder@nereusz.pl

 

 

11 maja 2020

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA