STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

11 maja 2020

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza ogłasza nabór na wolne stanowisko
KIEROWNIK PROJEKTU

w ramach projektu „Idź dalej!”

- Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

Zakres obowiązków

  • promocja projektu

- przygotowanie i monitorowanie dokumentacji projektowej

- rekrutacja uczestników

- organizowanie i monitorowanie jakości świadczonych usług

- zarządzanie zespołem projektowym

  • zarządzanie ryzykiem
  • zarządzanie budżetem projektu (w tym przeprowadzanie procedur wyboru wykonawców)
  • monitoring realizacji celów, wskaźników, harmonogramu i budżetu projektu
  • rozliczanie i sprawozdawczość projektu (sporządzanie WNP, harmonogramów, itp.)
  • współpraca z Instytucjami nadzorującymi realizację projektów UE, z instytucjami zewnętrznymi  i interesariuszami
  • udział w kontrolach i audytach projektu
  • obsługa administracyjna projektu (w tym obsługa systemu LSI)
  • monitorowanie zmian formalno – prawnych związanych z realizacją projektu EFS.

 

Wymagania

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie w zarządzaniu projektami (w tym EFS)

- doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług społecznych

- obsługa komputera i urządzeń biurowych

- wysokie umiejętności interpersonalne

- dyspozycyjność.

 

Ważne informacje:

- wymiar zatrudnienia: ½ etatu / umowa zlecenie

- miejsce pracy: biuro projektu, ul. Solidarności 21. Ruda Śląska – Halemba

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV
- list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie i kwalifikacje (świadectwa ukończenia szkoły, dyplom, zaświadczenia), doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy).

 

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 22.05.2020r. w biurze Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza (ul. Solidarności 21, 41- 706 Ruda Śląska), poprzez email na adres: biuro@nereusz.pl (skan w formacie .jpg albo .pdf) lub przesłać pocztą na adres biura Stowarzyszenia.

 

Wymagane dokumenty powinny być podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone klauzulą:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu: Emilia Mejder tel. 510 209 027; email: emilia.mejder@nereusz.pl

 

 

Wolne Stanowisko pracy - kierownik projektu

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: