STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

01 czerwca 2019

Dokumenty rekrutacyjne

 

REGULAMIN Turnieju Siatkówki Fest Amatorskich Dzikich Drużyn

Organizatorem Turnieju są Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza.
Ważnym partnerem projektu jest Fundacja ING Dzieciom oraz Parafia NSPJ w Rudzie Śląskiej – Bykowinie.

 

I Cel turnieju

- Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego; propagowanie siatkówki i pozytywnej rywalizacji sportowej 

 

II Informacje ogólne

- Turniej siatkówki odbędzie się 19 czerwca 2019 roku.  Rozpoczęcie godz.: 15.00. Turniej może potrwać do godz. 21.00
- Mecze odbywać się będą w ogrodzie parafialnym przy parafii NSPJ ul. Wita Stwosza 2 w Bykowinie (boisko trawiaste).

 

III Zespoły oraz sposób rozgrywania turnieju

- Uczestniczyć w turnieju mogą zespoły młodzieżowe, rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie, w których znajdują się osoby powyżej 12 r.ż. Rozgrywki będą odbywać się w jednej  kategorii – OPEN. 
- Rozgrywki odbywać się będą w oparciu o system brazylijski, tj. do dwóch porażek. System ten nie wyklucza ponownego spotkania się dwóch tych samych drużyn. Może mieć to miejsce w pierwszym spotkaniu oraz w fazie półfinałowej i wyżej. Organizator świadomy losowości spotkań oraz powyższej sytuacji decyduje się na ten system rozgrywek ze względu m.in. na ograniczony czas imprezy oraz możliwość rozegrania przez każdą drużynę minimum 2 spotkań (a nie jednego jak to ma miejsce np. w systemie pucharowym).
- Gra toczy się do dwóch wygranych setów po 15 punktów
- Mecz finałowy (o I miejsce) będzie rozegrany do 25 punktów (do dwóch wygranych setów)
- Jako, że jest to turniej „FEST amatorskich drużyn”, w drużynie NIE MOŻE występować  ZAWODNIK grający na poziomie  IV, III  lub wyższej ligi siatkówki oraz w ligach amatorskich (sezony 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019). LICZYMY NA UCZCIWOŚĆ.
- Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymacja lub dowód).
- Drużyna musi składać się z 6 osób w tym przynajmniej jednej dziewczyny/kobiety czynnie grającej  (możliwa jedna osoba rezerwowa). 
- Podczas turnieju zabrania się całkowitego spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym; osoby takie będą wypraszane z obiektu a w przypadku gdy organizator zauważy ww. sytuację w drużynie, wtedy cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana. Na terenie obiektu prosimy również o niepalenie.
- Drużyna musi wyznaczyć kapitana, który będzie utrzymywał kontakt z organizatorami. 
- Zawodnicy muszą posiadać stroje sportowe.
-Aby uczestnik został dopuszczony do udziału w rozgrywkach siatkarskich, w pierwszej kolejności musi dostarczyć organizatorom odpowiednie dokumenty, w tym:
•    W przypadku osób niepełnoletnich 
- wypełniony przez rodzica/ opiekuna prawnego dokument z oświadczeniami dotyczącymi stanu zdrowia dziecka, udzielania pomocy medycznej oraz nieodpłatnej publikacji wizerunku.
•    W przypadku osób pełnoletnich 
- wypełniony dokument z oświadczeniami dotyczącymi stanu zdrowia uczestnika oraz nieodpłatnej publikacji wizerunku
Dokumenty razem z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie www.nereusz.pl 
- Losowanie drużyn odbędzie się w dniu turnieju o godz. 14:45

 

IV Zgłoszenia 

- Zgłoszeń należy dokonywać do piątku 14.06.2019r. do godz. 19.00 (decyduje kolejność zgłoszeń- liczba ekip ograniczona do 8 drużyn) 
- Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres turniejnereusz@gmail.com
- O zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie data wpłynięcia zgłoszenia wraz z obowiązującymi dokumentami.


Warto wiedzieć, że: 
1) Administratorem podanych przez drużyny danych będzie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą przy ul. Leśnej 37.
2) Inspektorem ochrony danych w placówce jest: Agnieszka Cieśluk, agnieszka.ciesluk@nereusz.pl;
3) Zakres podanych danych jest dobrowolny jednak niezbędny, do wzięcia udziału w Turnieju Siatkówki Fest Amatorskich Dzikich Drużyn. Niepodanie danych jest równoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do udziału w rozgrywkach.
4) Informacje, które nam udostępnisz będą wykorzystane i przetwarzane w celu organizacji Turnieju Fest Amatorskich Drużyn Siatkarskich oraz w celach realizacji zadań statutowych i sprawozdawczych Stowarzyszenia (przez okres 5 lat od zakończenia umowy na realizację zadania), a następnie usuwane.

 

V Informacje dodatkowe 

-Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników imprezy
 ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE.
Ostateczna interpretacja regulaminu oraz przepisów należy do Organizatora. 


Osoby do kontaktu: 

Monika Krzon:  798 503 271
Dariusz Kowalski: 608 695 687

Turniej Siatkówki Fest Amatorskich Dzikich drużyn

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: