STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

01 czerwca 2019
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Dokumenty rekrutacyjne

 

REGULAMIN Turnieju Siatkówki Fest Amatorskich Dzikich Drużyn

Organizatorem Turnieju są Kluby Młodzieżowe Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza.
Ważnym partnerem projektu jest Fundacja ING Dzieciom oraz Parafia NSPJ w Rudzie Śląskiej – Bykowinie.

 

I Cel turnieju

- Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego; propagowanie siatkówki i pozytywnej rywalizacji sportowej 

 

II Informacje ogólne

- Turniej siatkówki odbędzie się 19 czerwca 2019 roku.  Rozpoczęcie godz.: 15.00. Turniej może potrwać do godz. 21.00
- Mecze odbywać się będą w ogrodzie parafialnym przy parafii NSPJ ul. Wita Stwosza 2 w Bykowinie (boisko trawiaste).

 

III Zespoły oraz sposób rozgrywania turnieju

- Uczestniczyć w turnieju mogą zespoły młodzieżowe, rodzinne, sąsiedzkie, przyjacielskie, w których znajdują się osoby powyżej 12 r.ż. Rozgrywki będą odbywać się w jednej  kategorii – OPEN. 
- Rozgrywki odbywać się będą w oparciu o system brazylijski, tj. do dwóch porażek. System ten nie wyklucza ponownego spotkania się dwóch tych samych drużyn. Może mieć to miejsce w pierwszym spotkaniu oraz w fazie półfinałowej i wyżej. Organizator świadomy losowości spotkań oraz powyższej sytuacji decyduje się na ten system rozgrywek ze względu m.in. na ograniczony czas imprezy oraz możliwość rozegrania przez każdą drużynę minimum 2 spotkań (a nie jednego jak to ma miejsce np. w systemie pucharowym).
- Gra toczy się do dwóch wygranych setów po 15 punktów
- Mecz finałowy (o I miejsce) będzie rozegrany do 25 punktów (do dwóch wygranych setów)
- Jako, że jest to turniej „FEST amatorskich drużyn”, w drużynie NIE MOŻE występować  ZAWODNIK grający na poziomie  IV, III  lub wyższej ligi siatkówki oraz w ligach amatorskich (sezony 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019). LICZYMY NA UCZCIWOŚĆ.
- Każdy zawodnik musi posiadać dokument tożsamości (legitymacja lub dowód).
- Drużyna musi składać się z 6 osób w tym przynajmniej jednej dziewczyny/kobiety czynnie grającej  (możliwa jedna osoba rezerwowa). 
- Podczas turnieju zabrania się całkowitego spożywania alkoholu oraz przebywania osób w stanie nietrzeźwym; osoby takie będą wypraszane z obiektu a w przypadku gdy organizator zauważy ww. sytuację w drużynie, wtedy cała drużyna zostaje zdyskwalifikowana. Na terenie obiektu prosimy również o niepalenie.
- Drużyna musi wyznaczyć kapitana, który będzie utrzymywał kontakt z organizatorami. 
- Zawodnicy muszą posiadać stroje sportowe.
-Aby uczestnik został dopuszczony do udziału w rozgrywkach siatkarskich, w pierwszej kolejności musi dostarczyć organizatorom odpowiednie dokumenty, w tym:
•    W przypadku osób niepełnoletnich 
- wypełniony przez rodzica/ opiekuna prawnego dokument z oświadczeniami dotyczącymi stanu zdrowia dziecka, udzielania pomocy medycznej oraz nieodpłatnej publikacji wizerunku.
•    W przypadku osób pełnoletnich 
- wypełniony dokument z oświadczeniami dotyczącymi stanu zdrowia uczestnika oraz nieodpłatnej publikacji wizerunku
Dokumenty razem z kartą zgłoszeniową dostępne są na stronie www.nereusz.pl 
- Losowanie drużyn odbędzie się w dniu turnieju o godz. 14:45

 

IV Zgłoszenia 

- Zgłoszeń należy dokonywać do piątku 14.06.2019r. do godz. 19.00 (decyduje kolejność zgłoszeń- liczba ekip ograniczona do 8 drużyn) 
- Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres turniejnereusz@gmail.com
- O zakwalifikowaniu do turnieju decydować będzie data wpłynięcia zgłoszenia wraz z obowiązującymi dokumentami.


Warto wiedzieć, że: 
1) Administratorem podanych przez drużyny danych będzie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą przy ul. Leśnej 37.
2) Inspektorem ochrony danych w placówce jest: Agnieszka Cieśluk, agnieszka.ciesluk@nereusz.pl;
3) Zakres podanych danych jest dobrowolny jednak niezbędny, do wzięcia udziału w Turnieju Siatkówki Fest Amatorskich Dzikich Drużyn. Niepodanie danych jest równoznaczne z niedopuszczeniem uczestnika do udziału w rozgrywkach.
4) Informacje, które nam udostępnisz będą wykorzystane i przetwarzane w celu organizacji Turnieju Fest Amatorskich Drużyn Siatkarskich oraz w celach realizacji zadań statutowych i sprawozdawczych Stowarzyszenia (przez okres 5 lat od zakończenia umowy na realizację zadania), a następnie usuwane.

 

V Informacje dodatkowe 

-Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestników imprezy
 ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIAN W REGULAMINIE.
Ostateczna interpretacja regulaminu oraz przepisów należy do Organizatora. 


Osoby do kontaktu: 

Monika Krzon:  798 503 271
Dariusz Kowalski: 608 695 687

Turniej Siatkówki Fest Amatorskich Dzikich drużyn

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: