50 złotych

Koszt

Zapisz się

Ważne:

 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie.
 • Szkolenie jest dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.

Prowadzący

mgr psycholog Aleksandra Karasowska

 • licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych
 • przez kilkanaście lat prowadziła terapię dla rodzin alkoholowych, dzieci, młodzieży i rodziców 
 • autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych 
 • prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka
 • jest konsultantem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • od 2001 do 2008 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 
 • w Warszawie w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych
 • od 2004 do 2006 kierownik zespołu pełniący obowiązki zastępcy dyrektora w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego  „Dziadka” w Gdyni: odpowiedzialność za wdrożenie programu przekształcenia Ogniska w placówkę wielofunkcyjną
 • autorka publikacji z zakresu pomocy dzieciom i rodzinom, m.in.  Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Remedium, 2016;  Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Wydawnictwo Edukacyjne PARPA MEDIA; Ocalić więzi.  Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną. Wyd. Remedium.

Program

14 październik 2019 (godz. 9.30. – 15.30.)

Klub Młodzieżowy, ul. Solidarności 21, 41 – 706 Ruda Śląska

Kiedy i gdzie?

Rodziców, wychowawców, pedagogów, nauczycieli.

Dla kogo?

1.    Czynniki ryzyka i czynniki chroniące: wykorzystanie ich w pracy profilaktycznej – planowanie konkretnych doświadczeń profilaktycznych. 
2.    Konstruktywne reagowanie na sytuacje problemowe dzieci -  ćwiczenia praktyczne.
3.    Zapobieganie samobójstwom – profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca.
4.    Postępowanie w sytuacji zagrożenia samobójstwem – co robić i czego unikać?

Szkolenie: Zapobieganie zaburzeniom depresyjnym i samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: