Zapisz się

Ważne:

 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie.

 • Szkolenie jest dofinansowane ze środków miasta Ruda Śląska.

Prowadzący

mgr psycholog Aleksandra Karasowska

 • licencjonowany trener PTP w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów psychologicznych

 • przez kilkanaście lat prowadziła terapię dla rodzin alkoholowych, dzieci, młodzieży i rodziców 

 • autorka i realizator programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych 

 • prowadzi szkolenia i konsultacje dla szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka

 • jest konsultantem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • od 2001 do 2008 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej 

 • w Warszawie w Katedrze Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych

 • od 2004 do 2006 kierownik zespołu pełniący obowiązki zastępcy dyrektora w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego  „Dziadka” w Gdyni: odpowiedzialność za wdrożenie programu przekształcenia Ogniska w placówkę wielofunkcyjną

 • autorka publikacji z zakresu pomocy dzieciom i rodzinom, m.in.  Jak wychowywać i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania, Remedium, 2016;  Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? Wydawnictwo Edukacyjne PARPA MEDIA; Ocalić więzi.  Praca socjoterapeutyczna z rodziną zagrożoną. Wyd. Remedium.

Program

17 – 18 październik 2019 (czwartek - godz. 9.00. – 17.00., piątek – godz. 8.00. – 16.00)

Klub Młodzieżowy, ul. Solidarności 21, 41 – 706 Ruda Śląska

Kiedy i gdzie?

Wychowawców, pedagogów, nauczycieli pragnących rozwijać potencjał swoich podopiecznych.

Dla kogo?

1.    Czym jest samoświadomość? W jaki sposób możemy pracować nad jej rozwijaniem u dzieci? (mapa zagadnienia)
2.    Tworzenie pomysłów na pracę z dziećmi w różnych obszarach samoświadomości:

 • a.    uczucia i potrzeby (rozpoznawanie, wyrażanie, kontrola emocji)

 • b.    zainteresowania, cele, wartości
  (pomoc w ich odkrywaniu i wspieranie dążeń dziecka)

 • c.    samodyscyplina i samokontrola

 • d.    wzmacnianie empatii i rozumienia zachowań innych osób

3.    Samoocena dziecka: konstruktywne pochwały i krytyka, uczenie umiejętności radzenia sobie z porażkami.
4.    Odpowiedzialność za siebie i za innych- wzmacnianie umiejętności radzenia sobie 
w sytuacjach zagrożenia, konfliktu, stresu.
5.    Planowanie działań: jak mogę dostarczać dzieciom doświadczeń profilaktycznych w ramach własnej pracy.

Szkolenie: Rozbudzanie samoświadomości
wśród dzieci i młodzieży. 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: