Program realizowany jest w następujacych modułach tematycznych:

 1. Specyfika interdyscyplinarnej pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie – łączenie oddziaływań psychologicznych, prawnych, socjalnych  i interwencyjnych. Praktyczne rozwiązania.
 2. Zastosowanie procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w sytuacjach niestandardowych: dokumentowanie działań, ochrona danych osobowych, kwestia tajemnicy zawodowej. Planowane zmiany w realizacji procedury NK.
 3. Diagnoza sytuacji, potrzeb i zasobów osób i rodziny z problemem przemocy – przemoc a konflikt, przemoc a agresja – zjawiska z pogranicza przemocy – wskazówki do merytorycznej pracy i stosowanie procedur.
 4. Budowanie planu pomocy – indywidualizacja działań w zależności od potrzeb i zasobów klientów.
 5. Sytuacje trudne – aspekt psychologiczny pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc – praca na wybranych przypadkach.
 6. Sytuacja psychologiczna dziecka krzywdzonego podejmowanie działań na rzecz ochrony dziecka.
 7. Motywowanie w pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc -proces motywowania – wykorzystanie zasad dialogu motywującego, podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach.
 8. Grupy robocze – specyfika pracy zespołowej w indywidualnych przypadkach – prezentacje przypadków.
 9. Interwencyjna procedura „Niebieskie Karty” – cel, zasady, aspekt psychologiczny i prawny– wskazówki praktyczne.
 10. Kryteria do zakończenia procedury Niebieskie Karty.
 11. Interdyscyplinarna formuła pracy – dylematy prawne i etyczne.

Zapisz się

Ważne:

 • Uczestnicy po zakończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenie.
 • Szkolenie jest dofinansowane ze środków miasta Ruda Śląska.

Prowadzący

Liliana Krzywicka - magister psychologii (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Warszawa),  magister socjologii (Uniwersytet Śląski – Katowice), kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, certyfikat superwizora i specjalisty w zakresie Interwencji Kryzysowej PTP, członek Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany specjalista i superwizor  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – Warszawa, od 2010 roku Przewodnicząca Rady,  Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Katowicach, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, trener asertywności.  Doświadczenie w pracy z osobami po urazach, separacji, traumie, osobami doznającymi i stosującymi przemoc.  Specjalizuje się w problematyce przemocy, kryzysu, traumy i zaburzeń więzi. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć metodą warsztatową oraz treningu psychologicznego.

Cel

 5 listopada 2019 (godz. 9.00 – 14 00)

Klub Młodzieżowy, ul. Solidarności 21, 41 – 706 Ruda Śląska

Kiedy i gdzie?

Wychowawców, pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, osoby pracujące z osobami doznającymi i stosującymi przemoc w rodzinie w obszarze pomocy psychologicznej  i interwencji.

Dla kogo?

 • Zyskanie praktycznych umiejętności diagnozowania, formułowania zaleceń postdiagnostycznych, planowania pracy grup roboczych w obszarze interwencji i pomocy psychologicznej
 • Doskonalenie umiejętności kontaktu i prowadzenia rozmowy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc z uwzględnieniem sytuacji trudnych, w tym związanych z manipulacją, oporem, agresją itp.
 • Nabycie umiejętności zarządzania zespołem zadaniowym pn. grupa robocza w zakresie zarządzania celami i zadaniami,  ustalania zasad, rozwiązywania konfliktów i innych zjawisk interpersonalnych
 • Rozwiązywanie dylematów i budowanie strategii postępowania w sytuacjach niestandardowych związanych z rozwiązywaniem problemu przemocy, kontaktem z osobą doznającą i stosującą przemoc.
 • Zyskanie umiejętności diagnozy sytuacji dziecka krzywdzonego i planowania działań w obszarze pomocy i interwencji
 • Poszukiwanie rozwiązań – na podstawie casusów zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

Szkolenie: Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet 

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: