STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

13 marca 2013

2005
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Halembie
•    Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rudzie
•    Prowadzenie Klubów Młodzieżowych
•    Budowanie systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym w dzielnicy Halemba (Punkt Konsultacyjny)
•    Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – organizacja festynu profilaktycznego i prezentacja świetlic środowiskowych „Świetlandia 2005”
•    Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – wspieranie aktywnych i twórczych form profilaktyki w ramach działalności Klubów Młodzieżowych
•    Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
•    Prowadzenie Poradnictwa Obywatelskiego
•    Akcja „Zima 2005”
•    Akcja „Lato 2005”
Projekt dofinansowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty
•     Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
•    Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży


2006
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Halembie
•    Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rudzie
•    Prowadzenie Klubów Młodzieżowych
•    Prowadzenie treningów gospodarstwa domowego
•    Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – wspieranie aktywnych i twórczych form profilaktyki w ramach działalności Klubów Młodzieżowych
•    Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
•    Prowadzenie Poradnictwa Obywatelskiego
•    Akcja „Lato 2005”
Projekt dofinansowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty
•    Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży


 2007
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Halembie
•    Prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rudzie
•    Prowadzenie Klubów Młodzieżowych
•    Prowadzenie treningów gospodarstwa domowego
•    Organizacja letniego obozy terapeutycznego dla dzieci z rodzin zastępczych
•    Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2007”
•    Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży – Organizacja programów kulturalno – rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „LATO 2007”
•    Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć w ramach działalności Klubów Młodzieżowych
•    Akcja „LATO” – organizacja obozu trampingowego i obozu w Bieszczadach, kolonii oraz półkolonii
•    Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
•    Program profilaktyczno – terapeutyczny dla rodziców niewydolnych wychowawczo
Projekty dofinansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki
•    Budowanie środowiskowego systemu wsparcia dzieci i młodzieży w ramach działalności Klubów Młodzieżowych
•    „(S)Przeciw wykluczeniu społecznemu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – program pomocy dzieciom i rodzicom w dostępie do edukacji i informacji”
•    Program specjalistycznej pomocy dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i ich rodziców
•    Propagowanie wiedzy na temat alkoholowego zespołu płodowego (FAS) i alkoholowych uszkodzeń płodu (FAE), ograniczanie ich skutków oraz wspieranie rodziców i opiekunów dzieci z zespołem FAS i FAE
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (FIO)
•    Promocja krajoznawstwa z elementami surviwalu w ramach letniego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych


2008
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszania św. Filipa Nereusza w dzielnicy Halemb
•    Prowadzenie palcówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Ruda 1
•    Prowadzenie Klubów Młodzieżowych
•     Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
•    Organizacja letniego obozy terapeutycznego dla dzieci z rodzin zastępczych
•     Organizowanie przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej w ramach działalności świetlic socjoterapeutycznych Stowarzyszenia
•    Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na koloniach i półkoloniach w ramach akcji „Zima 2008”
•    Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć w ramach działalności Klubów Młodzieżowych
•    Akcja „LATO” – organizacja półkolonii, kolonii w Cisnej, oraz obozów w Srebrnej Górze
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
•    Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami surviwalu”
Projekt dofinansowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty
•    Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z elementami surviwalu”


2009
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszania św. Filipa Nereusza w dzielnicy Halemba
•    Prowadzenie palcówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej
w dzielnicy Ruda 1
•    Prowadzenie Klubów Młodzieżowych
•    Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
•    Organizacja imprez turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży
•     Organizacja programów kulturalno – rekreacyjno – sportowych  na zimowiskach w ramach  akcji „Zima  2009”
•    Akcja „lato” – organizacja letniego wypoczynku dla dzieci zagrożonych zachowaniami problemowymi
Projekty dofinansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki
•    Szczęśliwe dzieci szczęśliwych rodziców – program zapobiegania patologizacji życia dzieci i rodzin
•    „GRUNT TO RODZINKA – środowiskowy program przeciwdziałania patologizacji życia dzieci i rodzin poprzez wspieranie ich potencjału”
•     „Bumerang dobra”- budowanie środowiskowego systemu pomocy młodzieży w ramach działalności Klubów Młodzieżowych
Projekt dofinansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
•    Wspieranie rozwoju  młodzieży poprzez aktywizowanie jej na rzecz środowiska lokalnego w ramach działalności klubów młodzieżowych
Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (FIO)
•    „Podaj dalej!” Program aktywizacji młodzieży na rzecz środowiska lokalnego
 

2010
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszania św. Filipa Nereusza w dzielnicy Halemba
•    Prowadzenie palcówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Ruda 1
•    Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
•    Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach: Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym
•    Organizacja programów kulturalno-rekreacyjnych i sportowych na zimowiskach w ramach akcji „Zima 2010”
•     Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży
•    Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży
•    „Akcja Lato”- Lato z Nereuszem
Projekt dofinansowany przez Śląski Urząd Wojewódzki
•    „DOBRO – CZYNNI” Program wspierania rozwoju oraz aktywizacji dzieci i młodzieży w ramach działalności świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych wraz z likwidacją skutków intensywnych opadów atmosferycznych w pomieszczeniach palcówek
Projekt dofinansowany przez Śląskie Kuratorium Oświaty
•    Zorganizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2010 roku


 2011
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszania św. Filipa Nereusza w dzielnicy Halemba
•    Prowadzenie palcówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w formie świetlicy socjoterapeutycznej w dzielnicy Ruda
•    Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
•    Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach:  Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym
•    „PRAWDZIWA PRZYGODA”- zajęcia wakacyjne w Klubach Młodzieżowych
•    Wakacyjna Akademia Rozmaitości – półkonie w „Czempielu”
•    Akcja LATO – „Radość ruchu” – półkolonie w „Nereuszu”
Projekt dofinansowany przez Centrum Rozwoju Zasobów  Ludzkich
•    „Nowe życie Starej Bykowiny” – Program Rewitalizacji Społecznej realizowany w partnerstwie lokalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

2012
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Halemba
•    Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Ruda
•    Prowadzenie grup profilaktyczno – rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych w dzielnicach Halemba i Ruda
•    Prowadzenie ogniska wychowawczego św. Jana Bosco w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej przy ul. 11-go Listopada 15A
•    Wsparcie działań niwelujących przejawy niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w dzielnicach:  Bykowina, Halemba, Ruda poprzez integrowanie ze środowiskiem lokalnym
•    Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży – Ferie z profilaktyką
•    Rodzinnie – zdrowo – weekendowo. Weekend z rodziną. Imprezy rodzinne, zawody, konkursy
•    Aktywnie, kulturalnie i zdrowo. Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży
•    „Prawdziwa przygoda” – organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży – wakacje
•    z profilaktyką
•    „Rodzinnie – program wzmacniania więzi rodzinnych i potencjału rodzin”
Projekt dofinansowany przez Centrum Rozwoju Zasobów  Ludzkich
•    „Nowe życie Starej Bykowiny” – Program Rewitalizacji Społecznej realizowany w partnerstwie lokalnym współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2013
Projekty dofinansowane przez Miasto Ruda Śląska
•    Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Halemba
•    Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w dzielnicy Ruda
•    Prowadzenie grup profilaktyczno-rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, wychowujących się w rodzinach dysfunkyjnych
w dzielnicach Halemba i Ruda
•    Działalność Klubów Młodzieżowych
•    Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej – (ogniska wychowawczego) w Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina w Rudzie Śląskiej przy ul. 11-go Listopada 15a
•    Organizacja wypoczynku zimowego dzieci I młodzieży – ferie z profilaktyką
•    Dla każdego coś DOBREGO” czyli Dni Profilaktyki z „Nereuszem”
•    Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – „Nereuszowa” recepta na nudę
•    Atlas zdrowia – wakacje ze zdrowiem
Projekt  dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spoełcznej
•    „Jesteśmy sobie potrzebni! Program integracji i aktywizacji międzypokoleniowej”

Projekty 2005-2013

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: