STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

17 grudnia 2021

PRZED WYJŚCIEM Z DOMU

 

  • Zapoznaj się z regulaminem wydarzenia (niżej)
  • Zabierz z domu maseczkę – zakrycie nosa i ust jest na terenie MCK obowiązkowe podczas całej wizyty. 
  • Wypełnij obowiązkowe oświadczenie z danymi, które pozwolą nam oraz służbom Sanitarnym na szybki kontakt z Tobą (najlepiej przyjdź z już wypełnionym oświadczeniem i oddaj je bileterom przy wejściu – formularz do pobrania tutaj>>). Puste formularze będą również dostępne na miejscu - jednak wiedz, że wydrukowane oświadczenie znacznie usprawni wejście na teren MCK ;)

 

WEJŚCIE

  • Widownię otwieramy pół godziny przed wydarzeniem.
  • Bileterzy będą prosić każdą wchodzącą osobę o podanie nazwiska, na które zamówiona jest wejściówka oraz dobrowolne pokazanie paszportu covidowego przed wejściem na foyer (możliwe okazanie paszportu: wydruk, aplikacja, zdjęcie dokumentu z widoczną datą ważności). Nie jest to obowiązek, jednak ci z Was, którzy nie będą mogli (nie posiadają tego dokumentu w ogóle) lub nie zechcą okazać dokumentu bileterom, zostaną wliczeni do puli 30% osób niezaszczepionych - prosimy Was o wyrozumiałość i gotowość do okazania dokumentu - to bardzo ważne by każda osoba posiadająca wejściówkę na koncert mogła zasiąść na jego widowni.
  • WAŻNE: dane z certyfikatów nie będą przez nas gromadzone – ich sprawdzanie wiąże się tylko z zarządzaniem liczbą widzów, których możemy wpuścić na spektakle.

 

PO ZAKOŃCZENIU WYDARZENIA

 

 

  • Staraj się przy wychodzeniu zachować dystans między widzami.
  • Dziękujemy, że nas odwiedziłeś i wsparłeś tym samym działania Nereusza.
  • Jeżeli w ciągu 10 dni po wizycie u nas stwierdzono u Ciebie zarażenie wirusem SARS-CoV-2 prosimy daj dam o tym znać, byśmy mogli odpowiednio zareagować i poinformować innych widzów, że mogli także zostać zarażeni.

 

 

Pobierz formularz obowiązkowego oświadczenia >>

 

 

Regulamin udziału w „KONCERCIE POETYCKIM”:


1.    Regulamin dotyczy „Koncertu Poetyckiego”, zwanego dalej „Koncertem”. 


2.    Wydarzenie organizowane jest w dniach 18-19.12.2021 r., na terenie Miejskiego Centrum Kultury (MCK) w Rudzie Śląskiej przez Stowarzyszenie |Świętego Filipa Nereusza, zwane dalej „Organizatorem”.


3.    Regulamin określa warunki uczestnictwa w Koncercie, w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2.


4.    Liczba uczestników Koncertu ograniczona jest do 30 % miejsc w sali. Do limitu tego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.


5.    W chwili zgłaszania chęci udziału w Koncercie, uczestnik może poinformować Organizatora o fakcie zaszczepienia przeciwko COVID-19.


6.    Weryfikacja faktu zaszczepienia odbywa się przy wejściu na Koncert, poprzez okazywanie przez Uczestników koncertu zaświadczenia o szczepieniu, o którym mowa w § 26a Rozporządzenia*. Osoba, która nie okaże zaświadczenia, wliczana jest jako osoba niezaszczepiona.  


7.    Maksymalna liczna gości uczestniczących w Koncercie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i może w każdej chwili ulec zmianie.


8.    Uczestnik Koncertu zobowiązany jest do: 

a)    przekazania Organizatorowi w dniu Koncertu wypełnionego Oświadczenia  związanego z realizacją przez Organizatora wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników imprez dla celów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. 

Formularz oświadczenia:

- dostępny jest na stronie Organizatora: www.nereusz.pl  (pobierz>>)

- dostępny będzie w dniu Koncertu w miejscu jego organizacji.

b) zapewnienia we własnym zakresie maseczki i zakrywania nią ust i nosa (obowiązek nie  dotyczy dzieci do ukończenia 5. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa ze względów zdrowotnych, określonych szczegółowo w obowiązujących przepisach);

c) zachowania dystansu społecznego;

d) dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren MCK.

 

9. W koncercie nie mogą brać udziału osoby zakażone wirusem SARS-CoV-2 oraz przebywające na kwarantannie.


10. Każdy uczestnik Koncertu powinien ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania w budynku, w tym przed wydarzeniem, jak i po wydarzeniu, a także ograniczyć do niezbędnego minimum przemieszczanie się po budynku.


11. Osoba nie stosująca się do w/w wytycznych może zostać nie wpuszczona do budynku MCK lub poproszona o opuszczenie budynku w trakcie trwania Koncertu. W takim przypadku uczestnikowi wydarzenia nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia. 


11. Zaleca się na bieżąco śledzić stronę internetową Organizatora oraz jego profil na portalu Facebook.


12. Udział w Koncercie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 
z późn. zm.)

 

Niezbędnik widzów koncertu poetyckiego - covid 19

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: