1. Administratorem podanych danych osobowych jest Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Leśnej 37, kontakt możliwy jest przez adres email: biuro@nereusz.pl; Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iodo@nereusz.pl;
  2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody (art.6 ust 1 lit. a RODO) w celu wysyłki newslettera dotyczącego działalności statutowej Stowarzyszenia. Podanie danych w postaci Twojego adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera.
  3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem w zakresie administrowania stroną internetową, jak również świadczeniem usług hostingu.
  4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.
  5. Masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Zgodę można wycofać wysyłając wiadomość na adres: biuro@nereusz.pl.
  6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych. Masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna Newslettera

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: