IX edycja gry terenowej "GROT"

GRoT to zespołowa impreza terenowa o charakterze przygodowym, przeznaczona dla grup młodzieżowych, rodzin oraz osób dorosłych. Jest to doskonała okazja, by sprawdzić zgranie drużyn rodzinno-sąsiedzkich, przyjacielskich oraz umiejętności współdziałania w różnych sytuacjach. Podczas kilkugodzinnych zmagań przebędziecie kilka kilometrów z mapą w terenie, spotkacie zadania łatwe i trudniejsze, zaskakujące, wymagające zręczności, sprytu, a czasem nawet przełamania się! Wszystko to odbywać się będzie w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej przygody.
Postaramy się żeby zaspokoić potrzeby zarówno tych uczestników, którzy chcą przeżyć przygodę, jak i tych uwielbiających wycisk i survival.

 

Organizator:
Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej. 

Termin i miejsce:
18.05.2019r. (sobota), lasy Rudy Śląskiej i okolic. 
Start: 18 maja ok. godz. 8:00 (dokładną godzinę i miejsce startu poszczególnych drużyn podamy w informacji telefonicznej lub mailowej na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy).
Zakończenie: ok. godz. 19:00

 

REGULAMIN:
Warunki uczestnictwa:
W „GROCIE” mogą uczestniczyć osoby w jednej z poniższych kategorii:
• Kategoria rodzinna:
4 - osobowe drużyny rodzinno-sąsiedzkie składające się z np. 2 osób dorosłych oraz dwójki dzieci w wieku 9 - 15 lat. Dopuszcza się także możliwość takiej konfiguracji składu: 1 osoba dorosła 
+ 3 uczestników w wieku 9 -15 lat. W każdej drużynie musi znajdować się minimum 1 osoba dorosła a maksymalnie 2 osoby dorosłe. Istotne jest by przynajmniej dwoje uczestników w zespole było ze sobą spokrewnionych!

• Kategoria młodzieżowa: 
4 - osobowe drużyny składające się z osób w wieku od 14 (rocznik 2005) do 18 lat. Dopuszcza się udział drużyn nieposiadających pełnoletniego opiekuna.

• Kategoria 18+:
4 - osobowe drużyny składające się z osób powyżej osiemnastego roku życia.

 

UWAGA!
W przypadku zgłoszenia się zespołu niemieszczącego się w zaproponowanych kategoriach, jego udział będzie indywidualnie rozpatrywany przez organizatorów.
Liczba patroli kwalifikowanych w „GROCIE” jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość nie zakwalifikowania części patroli do uczestnictwa w grze. Kolejność kwalifikacji przebiegać będzie wg daty wpłynięcia zgłoszenia.

 

OPŁATA:
W tym roku opłata za udział w imprezie wynosi jedynie 25,00 zł od osoby. Za tę niewielką kwotę zapewniamy szereg niesamowitych atrakcji i konkurencji, nagrody i dyplomy dla zwycięzców, opiekę medyczną, poczęstunek na koniec imprezy. Organizatorzy zapewniają także podstawowe ubezpieczenie NNW uczestników podczas imprezy.

Opłatę (jako jeden przelew za daną drużynę w wysokości 100 zł) należy wpłacić do 12.05.2019r. na konto:

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
83 1940 1076 3097 3767 0006 0000 z dopiskiem 
„GROT 2019 + nazwa drużyny”

Jednocześnie nie chcemy, by pieniądze były przeszkodą we wzięciu udziału w grze, dlatego w razie problemów finansowych prosimy o indywidualny kontakt.

 

UWAGA: 
Organizatorzy dopuszczają rezygnację z gry do dnia 12 maja, zwracając tym samym uiszczoną przez uczestników kwotę w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji z gry w późniejszym terminie lub niestawienia się na start w dniu imprezy (18 maja), drużyna nie otrzymuje zwrotu pieniędzy. Nagła rezygnacja uniemożliwia organizatorom ponowne rozpoczęcia rekrutacji, w wyniku czego zwolnione miejsce zostaje zmarnowane. Wpłaty uczestników są przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej, posiłków dla drużyn oraz nagród itp., które są uwzględnione 
na konkretną ilość uczestników.
.............................................................................................................


ZASADY GRY:
1. Drużyny wykonując zadania będą zdobywać punkty za: dokładność, czas wykonania oraz współpracę i organizację patroli.
2. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych drużyn oraz dyplomy dla każdego patrolu.
3. Podczas trwania gry, patrole biorące udział nie mogą poruszać się jakimikolwiek pojazdami- złamanie tej zasady jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu. 
4. W czasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Jego złamanie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny. Osoby, które będą chciały pod wpływem alkoholu lub innego typu środków rozpocząć udział w grze, nie zostaną do niej dopuszczone! Prosi się również o ograniczenie, a w czasie wykonywania poszczególnych zadań, o zaniechanie palenia papierosów. Zależy nam aby GROT był imprezą, w czasie której wspólnie promujemy zdrowy styl życia, dajemy dobry przykład młodszym i dobrze się razem bawimy.
5. W razie umyślnego uszkodzenia sprzętu uczestnik pokrywa koszty naprawy.
6. Oczekujemy szacunku i życzliwego traktowania wszystkich organizatorów imprezy oraz innych uczestników. 
7. Każdy patrol powinien posiadać: *
- strój terenowy odpowiedni do pogody (przeciwdeszczowy, wygodny, mogący ulec zniszczeniu, umożliwiający wykonywanie zadań o charakterze ruchowym, nakrycie głowy),
- preparat w sprayu przeciw kleszczom
- wygodne obuwie – (trekkingowe lub sportowe),
- całodniowy prowiant oraz zapas płynów,
- w miarę możliwości podstawową apteczkę pierwszej pomocy,
- przybory, które mogą przydać się w terenie np. kompas, nóż, zapałki, kawałek sznurka, latarka, przybory do pisania, plecaczek itp., 
- mogą przydać się rękawiczki robocze lub „bezpalczaste” 
- dowód tożsamości (legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej)
* Zachęcamy by bardzo poważnie potraktować powyższe wskazówki. Zamiast napojów energetycznych sugerujemy napoje izotoniczne, które znacznie lepiej nawadniają organizm, zamiast napojów gazowanych wodę np. z cytryną. Wiele punktów na trasie może być narażonych na duże nasłonecznienie. To w połączeniu z brakiem nakrycia głowy, złym nawadnianiem organizmu i wysiłkiem fizycznym może prowadzić do udaru słonecznego, odwodnienia lub zasłabnięcia.

IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ NIEZALEŻNIE OD POGODY!!!

 

UWAGA!
Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną, natomiast za niepełnoletnich uczestników odpowiedzialność biorą osoby dorosłe z każdej z drużyn (w kategorii rodzinnej). Każdy niepełnoletni uczestnik (zarówno w kategorii młodzieżowej, jak i rodzinnej) musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w imprezie, którą wręczy organizatorom w miejscu startu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników imprezy.

 

ZGŁOSZENIA
- Data wpłynięcia (a nie wysłania!) zgłoszeń upływa dnia 12.05.2019r. O GODZINIE 20:00!
- Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące patrolu. 
- Podanie danych z zakresu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL każdego uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w grze. Niepodanie danych uniemożliwi udział w imprezie całemu zespołowi. 
- Administratorem podanych przez Państwa danych będzie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą przy ul. Leśnej 37. 
- Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Agnieszka Cieśluk, agnieszka.ciesluk@nereusz.pl. 
- Otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji IX edycji gry terenowej GROT oraz do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, a następnie usuwane. 
- Jako organizator zakładamy, że osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy z danymi swojego zespołu, otrzymała wcześniej zgodę od wszystkich uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich - od ich rodziców/ opiekunów prawnych) na udostępnienie danych.

 

Z uwagi na charakter gry prosimy wszystkich uczestników o wypełnienie następujących dokumentów:
- KARTA ZGŁOSZENIOWA (jedna na drużynę)
- Uczestnicy Niepełnoletni - zgoda rodziców na udział w grze oraz oświadczenie do celów medycznych 
- Uczestnicy Pełnoletni - oświadczenia o stanie zdrowia

Zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: grotkluby@gmail.com


Po zakwalifikowaniu drużyny jej kapitan zostanie poinformowany drogą mailową i telefonicznie o godzinie i miejscu startu. 

Szczegółowe informacje o imprezie można uzyskać pod numerami telefonów: 
- A. Cieśluk: 882-001-796
- D. Kowalski: 608-695-687
- A. Pacyna: 534-960-791

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.


Do zobaczenia osiemnastego maja!

23 kwietnia 2019

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

KRS 0000013532

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA


Wybierz cel darowizny:

Wpisz kwotę darowizny (PLN):


Darowizna realizowana jest za pomocą usługi Dotpay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.DOŁĄCZ DO NAS W SIECI:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

PODARUJ DOBRO:

WPŁAĆ DAROWIZNĘ

PRZEKAŻ 1% PODATKU

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA