STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

23 kwietnia 2019

GRoT to zespołowa impreza terenowa o charakterze przygodowym, przeznaczona dla grup młodzieżowych, rodzin oraz osób dorosłych. Jest to doskonała okazja, by sprawdzić zgranie drużyn rodzinno-sąsiedzkich, przyjacielskich oraz umiejętności współdziałania w różnych sytuacjach. Podczas kilkugodzinnych zmagań przebędziecie kilka kilometrów z mapą w terenie, spotkacie zadania łatwe i trudniejsze, zaskakujące, wymagające zręczności, sprytu, a czasem nawet przełamania się! Wszystko to odbywać się będzie w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej przygody.
Postaramy się żeby zaspokoić potrzeby zarówno tych uczestników, którzy chcą przeżyć przygodę, jak i tych uwielbiających wycisk i survival.

 

Organizator:
Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej. 

Termin i miejsce:
18.05.2019r. (sobota), lasy Rudy Śląskiej i okolic. 
Start: 18 maja ok. godz. 8:00 (dokładną godzinę i miejsce startu poszczególnych drużyn podamy w informacji telefonicznej lub mailowej na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy).
Zakończenie: ok. godz. 19:00

 

REGULAMIN:
Warunki uczestnictwa:
W „GROCIE” mogą uczestniczyć osoby w jednej z poniższych kategorii:
• Kategoria rodzinna:
4 - osobowe drużyny rodzinno-sąsiedzkie składające się z np. 2 osób dorosłych oraz dwójki dzieci w wieku 9 - 15 lat. Dopuszcza się także możliwość takiej konfiguracji składu: 1 osoba dorosła 
+ 3 uczestników w wieku 9 -15 lat. W każdej drużynie musi znajdować się minimum 1 osoba dorosła a maksymalnie 2 osoby dorosłe. Istotne jest by przynajmniej dwoje uczestników w zespole było ze sobą spokrewnionych!

• Kategoria młodzieżowa: 
4 - osobowe drużyny składające się z osób w wieku od 14 (rocznik 2005) do 18 lat. Dopuszcza się udział drużyn nieposiadających pełnoletniego opiekuna.

• Kategoria 18+:
4 - osobowe drużyny składające się z osób powyżej osiemnastego roku życia.

 

UWAGA!
W przypadku zgłoszenia się zespołu niemieszczącego się w zaproponowanych kategoriach, jego udział będzie indywidualnie rozpatrywany przez organizatorów.
Liczba patroli kwalifikowanych w „GROCIE” jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość nie zakwalifikowania części patroli do uczestnictwa w grze. Kolejność kwalifikacji przebiegać będzie wg daty wpłynięcia zgłoszenia.

 

OPŁATA:
W tym roku opłata za udział w imprezie wynosi jedynie 25,00 zł od osoby. Za tę niewielką kwotę zapewniamy szereg niesamowitych atrakcji i konkurencji, nagrody i dyplomy dla zwycięzców, opiekę medyczną, poczęstunek na koniec imprezy. Organizatorzy zapewniają także podstawowe ubezpieczenie NNW uczestników podczas imprezy.

Opłatę (jako jeden przelew za daną drużynę w wysokości 100 zł) należy wpłacić do 12.05.2019r. na konto:

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
83 1940 1076 3097 3767 0006 0000 z dopiskiem 
„GROT 2019 + nazwa drużyny”

Jednocześnie nie chcemy, by pieniądze były przeszkodą we wzięciu udziału w grze, dlatego w razie problemów finansowych prosimy o indywidualny kontakt.

 

UWAGA: 
Organizatorzy dopuszczają rezygnację z gry do dnia 12 maja, zwracając tym samym uiszczoną przez uczestników kwotę w wysokości 100 zł. W przypadku rezygnacji z gry w późniejszym terminie lub niestawienia się na start w dniu imprezy (18 maja), drużyna nie otrzymuje zwrotu pieniędzy. Nagła rezygnacja uniemożliwia organizatorom ponowne rozpoczęcia rekrutacji, w wyniku czego zwolnione miejsce zostaje zmarnowane. Wpłaty uczestników są przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej, posiłków dla drużyn oraz nagród itp., które są uwzględnione 
na konkretną ilość uczestników.
.............................................................................................................


ZASADY GRY:
1. Drużyny wykonując zadania będą zdobywać punkty za: dokładność, czas wykonania oraz współpracę i organizację patroli.
2. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych drużyn oraz dyplomy dla każdego patrolu.
3. Podczas trwania gry, patrole biorące udział nie mogą poruszać się jakimikolwiek pojazdami- złamanie tej zasady jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu. 
4. W czasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Jego złamanie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny. Osoby, które będą chciały pod wpływem alkoholu lub innego typu środków rozpocząć udział w grze, nie zostaną do niej dopuszczone! Prosi się również o ograniczenie, a w czasie wykonywania poszczególnych zadań, o zaniechanie palenia papierosów. Zależy nam aby GROT był imprezą, w czasie której wspólnie promujemy zdrowy styl życia, dajemy dobry przykład młodszym i dobrze się razem bawimy.
5. W razie umyślnego uszkodzenia sprzętu uczestnik pokrywa koszty naprawy.
6. Oczekujemy szacunku i życzliwego traktowania wszystkich organizatorów imprezy oraz innych uczestników. 
7. Każdy patrol powinien posiadać: *
- strój terenowy odpowiedni do pogody (przeciwdeszczowy, wygodny, mogący ulec zniszczeniu, umożliwiający wykonywanie zadań o charakterze ruchowym, nakrycie głowy),
- preparat w sprayu przeciw kleszczom
- wygodne obuwie – (trekkingowe lub sportowe),
- całodniowy prowiant oraz zapas płynów,
- w miarę możliwości podstawową apteczkę pierwszej pomocy,
- przybory, które mogą przydać się w terenie np. kompas, nóż, zapałki, kawałek sznurka, latarka, przybory do pisania, plecaczek itp., 
- mogą przydać się rękawiczki robocze lub „bezpalczaste” 
- dowód tożsamości (legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej)
* Zachęcamy by bardzo poważnie potraktować powyższe wskazówki. Zamiast napojów energetycznych sugerujemy napoje izotoniczne, które znacznie lepiej nawadniają organizm, zamiast napojów gazowanych wodę np. z cytryną. Wiele punktów na trasie może być narażonych na duże nasłonecznienie. To w połączeniu z brakiem nakrycia głowy, złym nawadnianiem organizmu i wysiłkiem fizycznym może prowadzić do udaru słonecznego, odwodnienia lub zasłabnięcia.

IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ NIEZALEŻNIE OD POGODY!!!

 

UWAGA!
Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną, natomiast za niepełnoletnich uczestników odpowiedzialność biorą osoby dorosłe z każdej z drużyn (w kategorii rodzinnej). Każdy niepełnoletni uczestnik (zarówno w kategorii młodzieżowej, jak i rodzinnej) musi posiadać pisemną zgodę rodzica/opiekuna na udział w imprezie, którą wręczy organizatorom w miejscu startu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników imprezy.

 

ZGŁOSZENIA
- Data wpłynięcia (a nie wysłania!) zgłoszeń upływa dnia 12.05.2019r. O GODZINIE 20:00!
- Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące patrolu. 
- Podanie danych z zakresu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL każdego uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w grze. Niepodanie danych uniemożliwi udział w imprezie całemu zespołowi. 
- Administratorem podanych przez Państwa danych będzie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą przy ul. Leśnej 37. 
- Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Agnieszka Cieśluk, agnieszka.ciesluk@nereusz.pl. 
- Otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji IX edycji gry terenowej GROT oraz do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, a następnie usuwane. 
- Jako organizator zakładamy, że osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy z danymi swojego zespołu, otrzymała wcześniej zgodę od wszystkich uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich - od ich rodziców/ opiekunów prawnych) na udostępnienie danych.

 

Z uwagi na charakter gry prosimy wszystkich uczestników o wypełnienie następujących dokumentów:
- KARTA ZGŁOSZENIOWA (jedna na drużynę)
- Uczestnicy Niepełnoletni - zgoda rodziców na udział w grze oraz oświadczenie do celów medycznych 
- Uczestnicy Pełnoletni - oświadczenia o stanie zdrowia

Zgłoszenie należy wysłać mailowo na adres: grotkluby@gmail.com


Po zakwalifikowaniu drużyny jej kapitan zostanie poinformowany drogą mailową i telefonicznie o godzinie i miejscu startu. 

Szczegółowe informacje o imprezie można uzyskać pod numerami telefonów: 
- A. Cieśluk: 882-001-796
- D. Kowalski: 608-695-687
- A. Pacyna: 534-960-791

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.


Do zobaczenia osiemnastego maja!

IX edycja gry terenowej "GROT"

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: