• rozwoju form pracy z rodziną i wsparcia funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez organizację Centrum Rozwoju Rodziny

 

Dla rodzin z terenu Rudy Śląskiej proponujemy w ramach projektu wsparcie grupowe w formie stacjonarnych spotkań warsztatowych i weekendowych wyjazdów terapeutycznych, mające na celu rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców, wzmacnianie więzi rodzinnych i poprawę relacji członków rodziny oraz integrację rodzin zamieszkujących Rudę Śląską między sobą. 

 

Warsztaty Laboratorium emocji dotyczyć będą m.in. komunikacji, samoświadomości, radzenia sobie z trudnymi emocjami, konstruktywnego korzystania z nowych technologii, zdrowego stylu życia, gotowania, treningu budżetowego i higienicznego itp. 

 

W ramach projektu będzie także możliwość skorzystania z indywidualnego wsparcia doradczego i konsultacji specjalistów, m.in. psychologa lub terapeuty. Osoby doświadczające trudności opiekuńczo-wychowawczych lub w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych i tym podobnych będą mogły liczyć na wsparcie Asystenta rodziny, który będzie udzielał bieżącej pomocy w sprawach codziennych. 

 

Zaplanowano wsparcie 130 osób (rodziców i dzieci). 

 

Rezultatem projektu będzie utworzenie i utrzymanie 5 miejsc świadczenia usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin z Rudy Śląskiej. 

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest stale, do momentu wyczerpania miejsc. 

Pierwszeństwo w rekrutacji będą miały: 

- osoby z niepełnosprawnością, 

- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, 

- osoby korzystające ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

Jeżeli opisane powyżej działania wydają Ci się interesujące i chciałbyś skorzystać z którejkolwiek, opisanej powyżej, aktywności/usługi lub znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia – skontaktuj się z nami i sprawdź czy możesz przystąpić do projektu!

 

Szczegółowe informacje o spotkaniach Klubów Młodzieżowych i ofercie dla młodzieży można uzyskać pod numerem telefonu: 608 695 687

 

Szczegółowe informacje o działalności Centrum Rozwoju Rodziny i ofercie dla rodzin można uzyskać pod numerem telefonu: 608 695 682

 

Wartość projektu:  1 360 303,20 PLN
Wkład Unii Europejskiej:   1 156 257,72

STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Realizujemy projekt!

Aktualności Projektów EFS

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza realizuje projekt „Idź dalej!” - Rozwój usług społecznych na rzecz młodzieży i rodzin w Rudzie Śląskiej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2020 do 31 maja 2022 r.

 

Zakres projektu obejmuje działania zmierzające do:

 

•    rozszerzenia dotychczasowej oferty Klubów Młodzieżowych działających w dzielnicach Bykowina, Ruda i Halemba.

 

Zapraszamy młodzież z terenu miasta, w wieku od 12 do 24 lat do skorzystania z zajęć w Klubach Młodzieżowych (spotkania, warsztaty, wyjazdy rekreacyjne, wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na koncerty, wspólne działanie na rzecz innych, możliwość uzyskania wsparcia psychologów, pomocy w nauce).  Spotkania odbywają się od poniedziałku do piątku w trzech lokalizacjach: Halemba (ul. Solidarności 21), Ruda (ul. Piastowska 25+), Bykowina (ul. Wita Stwosza 2). 

Dzięki realizacji projektu młodzież będzie mogła rozwinąć szereg kompetencji kluczowych 
(24 różnorodne warsztaty), uzyskać wsparcie dobrych dorosłych (doradców, psychologów), rozwijać swój potencjał w pozytywnej grupie rówieśniczej i konstruktywnie spędzać czas wolny (24 wyjścia do instytucji kultury i wycieczki, 2 wyjazdy integracyjne). Młodzież zorganizuje również 6 inicjatyw lokalnych na rzecz społeczności. 

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział ok. 90 młodych ludzi.


 

Idź dalej 

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: