STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

30 kwietnia 2021

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

(po ich wypełnieniu i podpisaniu - zeskanuj i prześlij w jednym mailu na adres grotkluby@nereusz.pl
UWAGA! Nie dokonuj przelewu za swoją drużynę do czasu otrzymania wiadomości od organizatorów z prośbą o przesłanie pieniędzy na konto)

 

Karta zgłoszeniowa plik *.docx

Karta zgłoszeniowa plik *.pdf

 

Oświadczenie uczestnik pełnoletni - plik *.docx

Oświadczenie uczestnik pełnoletni - plik*.pdf

 

Oświadczenie uczestnik niepełnoletni - plik *.docx

Oświadczenie uczestnik niepełnoletni - plik*.pdf

 

REGULAMIN GROT 2021

 

GROT to zespołowa impreza terenowa o charakterze przygodowym, przeznaczona dla grup młodzieżowych, rodzin oraz osób dorosłych. Jest to doskonała okazja, by sprawdzić zgranie drużyn rodzinno-sąsiedzkich, przyjacielskich oraz umiejętności współdziałania w różnych sytuacjach. Podczas kilkugodzinnych zmagań przebędziecie kilka kilometrów w terenie, spotkacie zadania łatwe i trudniejsze, zaskakujące, wymagające zręczności, sprytu, a czasem nawet przełamania się! Wszystko to odbywać się będzie w duchu zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy i przygody.

Postaramy się zaspokoić potrzeby zarówno tych uczestników, którzy chcą przeżyć przygodę, jak i tych uwielbiających wycisk i survival.

Organizator:
Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Termin i miejsce:
29.05.2021 (sobota), tereny postindustrialne Utopia Event, Ruda Śląska ul. Pokoju 13
Start: 29 maja

W tym roku impreza odbędzie się w dwóch turach: 9:00-13:00 i 14:00-18:00 (dokładną godzinę poszczególnych drużyn podamy w informacji telefonicznej lub mailowej na kilka dni przed rozpoczęciem imprezy), jednak zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród wszystkich drużyn, niezależnie od tury. Ze względu na pandemię, nie przewiduje się wspólnego zakończenia gry, a podsumowanie zostanie opublikowane do poniedziałku 31 maja do godziny 20:00 na naszym profilu Facebookowym oraz na stronie Stowarzyszenia. Nagrody dla zwycięskich drużyn dostarczymy osobiście lub pocztowo po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 😉

 

ZE WZGLĘDU NA DYNAMICZNĄ SYTUACJĘ PANDEMICZNĄ, ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA PRZEZ ORGANIZATORÓW IMPREZY, O CZYM DRUŻYNY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWANE.

 

Warunki uczestnictwa:
W „GROCIE” mogą uczestniczyć osoby w jednej z poniższych kategorii:

 • Kategoria rodzinna:
  4 - osobowe drużyny rodzinno-sąsiedzkie składające się z np. 2 osób dorosłych oraz dwójki dzieci w wieku 9 - 15 lat. Dopuszcza się także możliwość takiej konfiguracji składu: 1 osoba dorosła + 3 uczestników w wieku 9 -15 lat. W każdej drużynie musi znajdować się minimum 1 osoba dorosła a maksymalnie 2 osoby dorosłe. Istotne jest by przynajmniej dwoje uczestników w zespole było ze sobą spokrewnionych!

Kategoria młodzieżowa:
4 - osobowe drużyny składające się z osób w wieku od 14 (rocznik 2007) do 18 lat. Dopuszcza się udział drużyn nieposiadających pełnoletniego opiekuna.

 • Kategoria 18+:
  4 - osobowe drużyny składające się z osób powyżej osiemnastego roku życia.


UWAGA!

W przypadku zgłoszenia się zespołu niemieszczącego się w zaproponowanych kategoriach, jego udział będzie indywidualnie rozpatrywany przez organizatorów. Liczba patroli kwalifikowanych w „GROCIE” jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń, istnieje możliwość niezakwalifikowania części patroli do uczestnictwa w grze. Kolejność kwalifikacji i przydzielona tura gry będzie zależna od momentu wpłynięcia zgłoszenia.

W tym roku opłata za udział w imprezie wynosi 50 zł od osoby w kategorii dorosłych i młodzieżowej oraz 35 zł od osoby w kategorii rodzinnej. Za tę kwotę zapewniamy szereg niesamowitych atrakcji i konkurencji, nagrody i dyplomy dla zwycięzców i opiekę medyczną. Organizatorzy zapewniają także podstawowe ubezpieczenie NNW uczestników podczas imprezy.

Opłatę (jako jeden przelew za daną drużynę w wysokości 200 zł (kategoria dorosłych i młodzieżowa) 140 zł (kategoria rodzinna) należy wpłacić do 21.05.2021r. na konto:

 

CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
84 1940 1076 3097 3767 0004 0000 z dopiskiem
„GROT 2021 + nazwa drużyny”

 

Jednocześnie nie chcemy, by pieniądze były przeszkodą we wzięciu udziału w grze, dlatego w razie problemów finansowych prosimy o indywidualny kontakt.

 

UWAGA!

 

Organizatorzy dopuszczają rezygnację z gry do dnia 21 maja zwracając tym samym uiszczoną przez uczestników kwotę w całości. W przypadku rezygnacji z gry w późniejszym terminie lub niestawienia się na start w dniu imprezy (29 maja), drużyna nie otrzymuje zwrotu pieniędzy. Nagła rezygnacja uniemożliwia organizatorom ponowne rozpoczęcia rekrutacji, w wyniku czego zwolnione miejsce zostaje zmarnowane.

W przypadku odwołania imprezy przez organizatorów, niezależnie od terminu, drużyny otrzymają zwrot całości wpłaconej kwoty.

Wpłaty uczestników są przeznaczone na zapewnienie środków medycznych, ubezpieczenia oraz nagród itp., które są uwzględnione na konkretną ilość uczestników.

..............................................................................................................

 1. Drużyny wykonując zadania będą zdobywać punkty za: dokładność, czas wykonania oraz współpracę i organizację patroli.
 2. Organizatorzy zapewniają nagrody dla najlepszych drużyn oraz dyplomy dla każdego patrolu.
 3. W czasie imprezy obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Jego złamanie będzie równoznaczne z dyskwalifikacją drużyny. Osoby, które będą chciały pod wpływem alkoholu lub innego typu środków rozpocząć udział w grze, nie zostaną do niej dopuszczone!
 4. Prosi się również o ograniczenie, a w czasie wykonywania poszczególnych zadań zaniechanie, palenia papierosów. Zależy nam aby GRoT był imprezą, w czasie której wspólnie promujemy zdrowy styl życia, dajemy dobry przykład młodszym i dobrze się razem bawimy.
 5. Ze względu na sytuację pandemiczną uczestnicy będą zobowiązani do dostosowania się do sanitarnych wytycznych organizatora (np. maseczki ochronne, pomiar temperatury, dezynfekcja rąk itp.)
 6. W razie umyślnego uszkodzenia sprzętu uczestnik pokrywa koszty naprawy.
 7. Oczekujemy szacunku i życzliwego traktowania wszystkich organizatorów imprezy oraz innych uczestników.
 8. Każdy patrol powinien posiadać: *
  1. strój terenowy odpowiedni do pogody (przeciwdeszczowy, wygodny, mogący ulec zniszczeniu, umożliwiający wykonywanie zadań o charakterze ruchowym, nakrycie głowy),
  2. preparat w sprayu przeciw kleszczom
  3. wygodne obuwie – (trekkingowe lub sportowe),
  4. prowiant oraz zapas płynów,
  5. w miarę możliwości podstawową apteczkę pierwszej pomocy,
  6. mogą przydać się rękawiczki robocze lub „bezpalczaste”
  7. dowód tożsamości (legitymacja szkolna w przypadku osoby niepełnoletniej)

* Zachęcamy, by bardzo poważnie potraktować powyższe wskazówki. Zamiast napojów energetycznych sugerujemy napoje izotoniczne, które znacznie lepiej nawadniają organizm, zamiast napojów gazowanych wodę np. z cytryną. Wiele punktów na trasie może być narażonych na duże nasłonecznienie. To w połączeniu z brakiem nakrycia głowy, złym nawadnianiem organizmu i wysiłkiem fizycznym może prowadzić do udaru słonecznego, odwodnienia lub zasłabnięcia.

IMPREZA ODBĘDZIE SIĘ NIEZALEŻNIE OD POGODY!!!

 

UWAGA!

Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną, podstawowe ubezpieczenie NNW, natomiast za niepełnoletnich uczestników odpowiedzialność biorą osoby dorosłe z każdej z drużyn (w kategorii rodzinnej). Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niepełnoletnich uczestników imprezy.

 

Zgłoszenia
- Data wpłynięcia (a nie wysłania!) zgłoszeń upływa dnia 21.05.2021 O GODZINIE 20:00!
- Zgłoszenie powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące patrolu.
- Podanie danych z zakresu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL każdego uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w grze. Niepodanie danych uniemożliwi udział w imprezie całemu zespołowi.
- Administratorem podanych przez Państwa danych będzie Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza z siedzibą przy ul. Leśnej 37.
- Inspektorem Ochrony Danych w Stowarzyszeniu jest Ewa Burek
ewa.burek@nereusz.pl

Otrzymane od Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji X edycji gry terenowej GROT oraz do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia, a następnie usuwane.
- Jako organizator zakładamy, że osoba wysyłająca formularz zgłoszeniowy z danymi swojego zespołu, otrzymała wcześniej zgodę od wszystkich uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich - od ich rodziców/ opiekunów prawnych) na udostępnienie danych.

 

Z uwagi na charakter gry prosimy wszystkich uczestników o wypełnienie niezbędnych dokumentów, które zostaną opublikowane na stronie www.nereusz.pl w dniu rozpoczęcia rekrutacji 07.05.2021 r.
 

Kartę zgłoszeniową z odpowiednimi dokumentami należy wysłać mailowo na adres: grotkluby@nereusz.pl

Po zakwalifikowaniu drużyny, jej kapitan zostanie poinformowany o szczegółach drogą mailową i telefonicznie.

Szczegółowe informacje o imprezie można uzyskać pod numerami telefonów:
D. Kowalski: 608-695-687

D. Skubacz: 662-845-299

 

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.

Impreza dla organizatorów nie ma charakteru dochodowego.

Do zobaczenia 29 maja!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskich Funduszy Społecznych

Grot 2021 - 29 maja!

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: