STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Realizujemy projekt!

Aktualności Projektów EFS

Stowarzyszenie Świętego Filipa Nereusza realizuje projekt „Dobrodzielnia!”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

W świecie zmęczonym pandemią zapraszamy do budowania braterstwa, tworzenia dobra i dzielenia się nim. Do budowania relacji w realnym świecie, do działania, przebywania
w przyrodzie,  odkrywania pasji, pomagania słabszym i… znajdowania codziennie wielu powodów do radości!

Dobrodzielnia to miejsce, osoby i wydarzenia! To sposób myślenia i pomysł na życie  :)

Zakres projektu obejmuje działania aktywizujące i integrujące społeczności lokalne oraz wzmacniające ich potencjał społeczno-zawodowy (zarówno dzieci, jak i osób dorosłych)
w Rudzie Śląskiej, przede wszystkim w dzielnicach Halemba
i Ruda 1.

W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej planujemy:
- wsparcie animatorów osób dorosłych i dzieci, organizujących ciekawe wydarzenia i aktywności w przestrzeni miejskiej oraz placówkach Stowarzyszenia, 
- spotkania, warsztaty, działania edukacyjno-integracyjne dla rodzin, rodziców i dzieci,
- działania mające na celę promocję idei „Dobro – podaj dalej!”
- aktywność grupy wolontariuszy, którzy udzielać będą wsparcia rodzinom, które doświadczają trudności oraz sobie nawzajem,
- realizację 6 inicjatyw lokalnych z udziałem przedstawicieli społeczności, odpowiadających na pojawiające się problemy
i potrzeby rodzin z Rudy Śląskiej.

 

Dobrodzielnia

Dodatkowo, dla 48 osób (40 kobiet, 8 mężczyzn) mieszkających w Rudzie Śląskie, bezrobotnych lub biernych zawodowo, doświadczających trudności życiowych, w tym gł. opiekuńczo-wychowawczych oraz na rynku pracy zaplanowano działania, których celem jest aktywizacja zawodowa.

 

Uczestnicy projektu liczyć mogą na:

- uczestnictwo w bezpłatnych kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, zwiększających szanse na zdobycie zatrudnienia i zmianę sytuacji zawodowej,

- stypendium szkoleniowe w trakcie realizacji kursu podnoszącego kwalifikacje,

- opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa w zajęciach,

- wsparcie doradcy zawodowego w wyborze odpowiedniej drogi zawodowej dostosowanej do potrzeb i możliwości każdej osoby indywidualnie,

- wsparcie pośrednika pracy w procesie poszukiwania pracy,

- wsparcie animatorów, psychologa i grupy uczestników projektu będących w podobnym procesie zmiany sytuacji życiowej!

 

Dlaczego to robimy?

Wierzymy, że Ruda Śląska może odżyć!

Chcemy tworzyć okazje do odnawiania relacji między mieszkańcami i nawiązywania nowych.

Jesteśmy przekonani, że mogą dziać się na naszych osiedlach ciekawe wydarzenia dla dzieci i całych rodzin! Że możemy tworzyć je razem! Jesteśmy sobie potrzebni!

 

Rezultatem projektu będzie wzrost poziomu integracji i aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Rudy Śląskiej, głównie rodzin z dziećmi. Po ukończeniu działań projektowych min. 6 uczestników projektu podniesie swoje kompetencje/kwalifikacje oraz min. 6 środowisk zostanie objętych programem aktywności lokalnej. 

Mamy gotowość, by towarzyszyć rodzicom w podejmowaniu codziennych wyzwań wychowawczych. Chętnie pomożemy w odnalezieniu się na rynku pracy!

O tym jak wyobrażamy sobie efekty działań projektowych posłuchaj tutaj:
 

 

 

Rekrutacja do projektu prowadzona jest stale, do momentu wyczerpania miejsc.

 

Jeżeli:

- opisane powyżej działania wydają Ci się interesujące i chciałbyś skorzystać z którejkolwiek, opisanej powyżej, aktywności,

- znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebujesz wsparcia,

- podoba Ci się idea Dobrodzielni i chcesz działać na rzecz bliskiej Ci społeczności lokalnej

skontaktuj się z nami i sprawdź co zrobić, aby do nas dołączyć!

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać u Adama dzwoniąc pod numer 502 91 94 91.

 

Okres trwania projektu: 1.01.2021-31.12.2022

Wartość projektu:  809 130,60 PLN
Wkład Unii Europejskiej:  687 761,06 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: