STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO FILIPA NEREUSZA

KRS 0000013532

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

DOŁĄCZ DO GRUPY NA FACEBOOKU

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

17 grudnia 2014
II edycja programu reintegracji osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

„Trzeba, by rodziny zacieśniały między sobą więzy solidarności.To właśnie określa ponad wszystko wspólną zasadę wychowawczą:rodzice wychowują się dzięki innym rodzicom, a dzieci dzięki innym dzieciom.”

Jan Paweł II

 

„Anioł Stróż – Przyjaciel Rodziny” to nowa forma udzielania pomocy, zainicjowana przez nasze Stowarzyszenie. Z jednej strony jest to odpowiedź na potrzeby rodzin, które borykają się z problemami i często są osamotnione w ich rozwiązywaniu. Z drugiej jest to propozycja dla rodzin, które na co dzień pragną urzeczywistniać „wyobraźnię miłosierdzia”. Obecność, dzielenie się miłością i wiarą, ofiarowane nadziei, czasem bochenka chleba – może ocalić rodzinę, która jest w potrzebie. „Anioł Stróż…” jest jednak szansą również dla tych, którzy wiele otrzymali od Pana Boga – zarówno w wymiarze duchowym, materialnym, społecznym jak i zawodowym i są gotowi się tym dzielić.

Rodzina pragnąca czynić dobro może stać się Aniołem Stróżem, czyli Przyjacielem dla tych, którym trudno. Misja i zadania – Tych którzy pomagają, jak i Tych którzy potrzebują pomocy – zawierają się w słowach modlitwy „Aniele Boży”:

 

Aniele Boży – być posłańcem samego Pana Boga

Stróżu Mój – być posłanym do konkretnej rodziny

Ty zawsze przy mnie stój – być blisko człowieka, jego radości i smutków

Rano, wieczór, we dnie, w nocy – być zawsze gotowym do pomocy, nosić w sercu  tych, którym się pomaga, modlić się za nich

Bądź mi zawsze ku pomocy – nieść nadziejębez względu na okoliczności

Broń mnie od wszystkiego złego – nazywać zło po imieniu, pokazywać jego skutki, wskazywać na krzyż Pana Jezusa

I zaprowadź mnie do żywota wiecznego – dawać świadectwo swojej wiary, ukazać Pana Boga jako miłującego Ojca, zachęcać do czynienia dobra

Amen – niech się tak stanie

 

Od czego się zaczęło?Stowarzyszenie od ponad trzynastu lat zajmuje się pomaganiem dzieciom, młodzieży i rodzinom. Wiele spośród nich żyje w bardzo trudnych warunkach. Brakuje im niemal wszystkiego – miłości, nadziei, ciepła, poczucia bezpieczeństwa, dobrych wzorców, społecznego wsparcia, środków materialnych…Kiedy w Gościu Niedzielnym (14/2012) ukazał się artykuł „Biblia dowo mi światło”, rozdzwoniły się telefony. Zgłaszały się osoby o wrażliwych sercach, pragnące dzielić się miłością. Były to rodziny z Bielska, Żor, Warszawy, Sopotu, Krakowa i … Rudy. Stowarzyszenie rozpoczęło łączyć rodziny chcące czynić dobroz potrzebującymi wsparcia. Wzruszające spotkania przy herbacie, wspólna modlitwa, przekazane jedzeniei ubrania, towarzyszenie rodzinom w trudnych chwilach – zaowocowały w bardzo krótkim czasie przepływem wielkiego dobra. Zaczęły związywać się relacje… W życie wielu rodzin zupełnie niepostrzeżenie wkradła się … nadzieja i poczucie sensu.

Co jest potrzebne?Przede wszystkim nawiązanie relacji i towarzyszenie rodzinom którym trudno – dawanie im nadziei. Można wspierać „z daleka” modląc się za konkretną rodzinę, można i „z bliska” – odwiedzając ją w domu i próbując się z nią zaprzyjaźnić. Jeśli chodzi o potrzeby materialne w chwili obecnej niezbędne jest jedzenie, środki czystości i opał dla najuboższych rodzin. Bardzo przydatną byłaby jest też pomoc dzieciakom w nauce.Paradoksalnie, wdzięcznością przepełnieni są nie tylko Ci którzy otrzymali pomoc, ale również Ci, którzy zdecydowali się pomagać… Przychodzą dziękować – bo „czują, że teraz żyją w pełni”.

Co już się wydarzyło?Ktoś skutecznie walczy z nałogiem, ktoś znalazł pracę, ktoś ma dobre wyniki badań mimo nieuleczalnej choroby, rodzina zagrożona rozpadem zaczęła się dogadywać, ktoś dostał mieszkanie – to efekty wparcia modlitewnego. Są także inne: dzieci otrzymały podręczniki, tam gdzie była taka potrzeba – łóżka, ubrania, lekarstwa, jedzenie… Ktoś przestał się czuć samotny i nikomu niepotrzebny – to efekt spotkań rodzin przy herbatce.Mnóstwo rodzin boryka się z problemami – potrzeba wielu Aniołów Stróżów.

Może masz w sercu pragnienie wspierania konkretnej rodziny, bycia dla nich Aniołem i Przyjacielemoraz doświadczenia czyjeś Anielskości i Przyjaźni?Napisz: biuro@nereusz.pl

Anioł Stróż – Przyjaciel Rodziny

PRZEKAŻ 1,5% PODATKU

WESPRZYJ

PODARUJ DOBRO:

STOWARZYSZENIE ŚWiętego FILIPA NEREUSZA

ul. Leśna 37, 41 – 706 Ruda Śląska, Skrytka pocztowa 28

KRS 0000013532

NIP 641-21-85-130

REGON 276699842

Nr konta bankowego:

84 1940 1076 3097 3767 0004 0000
Credit Agricole Bank Polska S.A

DOŁĄCZ DO NAS W SIECI: